xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ 13/6-17/6/2022

Ngày 17-06-2022

1. THỨ HAI 13/6/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

2. THỨ BA 14/6/2022:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp lãnh đạo cơ quan;

- 14h0 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với huyện ủy huyện Châu Thành A cùng đoàn giám sát 947 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 15/6/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h30 Trưởng ban dự lễ họp mặt kỷ niệm 55 ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại HT Công an tỉnh;

- 13h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 16/6/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự Hội nghị tổng kết chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ năm 2021 huyện Châu Thanh.

5 . THỨ SÁU 17/6/2022:

- 8h00 Trưởng ban đi công tác xã Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tham dự kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại HT HĐND tỉnh;

- 13h00  Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.
Đang online: 1
Hôm nay: 745
Đã truy cập: 213266
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.