xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 06/6-11/6/2022

Ngày 13-06-2022

1. THỨ HAI 06/6/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h00 các Phó Trưởng ban họp cấp ủy.

2. THỨ BA 07/6/2022:

- 7h30 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h0 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự họp đoàn giám sát 947 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- 13h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 08/6/2022:

- 7h30 Trưởng ban dự họp trực tuyến sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022 tại phòng họp số 1 UBND tỉnh;

 - 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 09/6/2022:

- 6h30 Trưởng ban dự lễ phát động hưởng ứng “tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy” tại công viên Xà No TP Vị Thanh;

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp chi bộ;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

5 . THỨ SÁU 10/6/2022:

- 8h00 Trưởng ban đi công tác xã Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự Hội nghị công bố chỉ số CCHC
(đ/c Diễm Linh cùng dự);

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan.

6 . THỨ BẢY 11/6/2022:

  • 8h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) dự lễ vía ông Quan thánh đế tại Quan đế miếu TP Vị Thanh.Đang online: 1
Hôm nay: 749
Đã truy cập: 213270
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.