xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Lịch làm việc từ ngày 28/03-01/4/2022

Ngày 30-03-2022

1. THỨ HAI 28/03/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

2. THỨ BA 29/03/2022:

- 7h00  Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp lãnh đạo Ban (Trưởng, phó các phòng chuyên môn dự);

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 30/03/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) Dự Hội nghị sơ kết quý I/2022 của Ban chỉ đạo 35 tỉnh tai HT ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 31/03/2022:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Trưởng ban dự Hội nghị trực tuyến đảng bộ tỉnh lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 tại HT Tỉnh ủy;

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

5. THỨ SÁU 01/4/2022:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 8h00 các Phó Trưởng ban họp cấp ủy;

- 13h30 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với Trường PTDTNT;

- 13h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan.
Đang online: 1
Hôm nay: 177
Đã truy cập: 179932
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.