chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 10858 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
150/BC-UBND 17/06/2022 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện
113/TTr-UBND 17/06/2022 Về dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
778/UBND 17/06/2022 V/v rà soát thông tin liên quan việc xin điều chỉnh, cập nhật nhu cầu quy hoạch xây dựng của dự án: Trụ sở làm việc phục vụ hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
776/UBND 17/06/2022 Triển khai Công văn số 900/SKHĐT-HTĐT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v đề nghị có ý kiến thẩm định dự án Siêu thị GO! Cái Tắc.
149/BC-UBND 17/06/2022 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
112/TTr-UBND 17/06/2022 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành A năm 2021
2331/QĐ-UBND 17/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Hữu Thọ, sinh năm 2000, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
2330/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Thu Hà, sinh ngày 01/10/1960, cư trú tại ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi
2329/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Quang Hưng, sinh ngày 10/02/1962, cư trú tại ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi
2328/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Tuyết Lan, sinh ngày 01/01/1978, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
2327/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Phượng, sinh ngày 01/01/1975, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
2326/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Phan Văn Quan, sinh ngày 01/01/1977, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
772/UBND 17/06/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Văn phòng HĐND và UBND huyện để chi thực hiện mua sắm lễ phục cho đại biểu Hội đồng nhân dân và trang phục cho cán bộ, công chức và người lao động trực tiếp phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân huyện
771/UBND 17/06/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện để chi thực hiện mô hình "Đoàn Thanh niên chung tay cải cách hành chính"
119/KH-UBND 17/06/2022 Xây dựng thị trấn Một Ngàn đạt chuẩn văn minh đô thị nâng cao năm 2022
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 3194
Đã truy cập: 1003425
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.