chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 10858 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
749/UBND 14/06/2022 V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án Khu sản xuất, chế biến nông sản tập trung phát triển kinh tế tuần hoàn AGINE
140/BC-UBND 14/06/2022 Kết quả triển khai danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa (dưới 10ha) đã được HĐND tỉnh thông qua từ năm 2019 đến nay
748/UBND 14/06/2022 Triển khai Công văn số 875/SKHĐT-THQH ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v góp ý các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
2289/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000163 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cấp ngày 22/11/1995 cho bà Đặng Thị Cẩm Linh đứng tên chủ sử dụng
2288/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc phê duyệt dự toán tạm tính kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và kinh phí dự phòng cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phú Thạnh- giai đoạn 1, huyện Châu Thành A (khu vực giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch khoảng 25 ha
747/UBND 14/06/2022 Triển khai Công văn số 1226/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang V/v rà soát thông tin liên quan việc xin điều chỉnh, cập nhật nhu cầu sử dụng đất của dự án: Trụ sở làm việc phục vụ hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
139/BC-UBND 14/06/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
746/UBND 14/06/2022 V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Châu Thành A theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
745/UBND 13/06/2022 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 2)
741/UBND 13/06/2022 V/v xin ý kiến danh mục đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành A
138/BC-UBND 13/06/2022 Về việc rà soát danh mục đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành A
108/TTr-UBND 13/06/2022 Thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Anh Đào
740/UBND 13/06/2022 V/v chủ trương cấp bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Rạch Gòi để chi hỗ trợ Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Láng Hầm
107/TTr-UBND 13/06/2022 Về việc xin chủ trương cải táng hài cốt liệt sĩ Thái Minh Ký chuyển sang khu từ trần tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tầm Vu
2286/QĐ-UBND 13/06/2022 Về chủ trương đầu tư công trình: NCSC nhà văn hóa ấp Thị Tứ và xây dựng mới nhà văn hóa ấp Nhơn Thuận 1A
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 3
Hôm nay: 3318
Đã truy cập: 1003549
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.