chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11478 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2883/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Phước Quang, sinh ngày 01/01/1946, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2882/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Nguyễn Thị Mười, sinh ngày 01/01/1964, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2881/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Nguyễn Thị Kim Khoa, sinh ngày 01/01/1957, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2880/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Nguyễn Văn Bùi, sinh ngày 01/01/1951, cư trú tại ấp 4B, xã Tân Hòa
2879/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Trần Văn Năm, sinh ngày 01/01/1964, cư trú tại ấp 3B, xã Tân Hòa
2878/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Tăng Ngọc Ẩn, sinh ngày 08/12/1963, cư trú tại ấp 1B, xã Tân Hòa
2877/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hộii cho ông (bà) Phan Thị Xuân, sinh ngày 02/01/1977, cư trú tại ấp 4A, xã Tân Hòa
2876/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Huyên, sinh ngày 22/06/1955, cư trú tại ấp 4A, xã Tân Hòa
2875/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Võ Thị Lành, sinh ngày 01/01/1947, cư trú tại ấp 4A, xã Tân Hòa
2874/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Nguyễn Thị Xã, sinh ngày 01/01/1951, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
2873/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Võ Thị Khỏe, sinh ngày 01/01/1953, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
2872/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Lê Hùng Mảnh, sinh ngày 10/10/1965, cư trú tại ấp 1A, xã Tân Hòa
2871/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Trần Văn Quảng, sinh ngày 26/08/1942, cư trú tại ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn
2870/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Nguyễn Hồng Mai, sinh ngày 01/01/1983, cư trú tại ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn
2869/QĐ-UBND 11/08/2022 Trợ cấp xã hội cho ông (bà) Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 01/01/1981, cư trú tại ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1666
Đã truy cập: 1134571
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.