chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 10858 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
245/TB-UBND 10/06/2022 V/v điều chỉnh Thông báo số 186/TB-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
244/TB-UBND 10/06/2022 V/v điều chỉnh Thông báo số 189/TB-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
729/UBND 10/06/2022 V/v ý kiến giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở kênh xáng Xà No giai đoạn 3
243/TB-UBND 10/06/2022 V/v điều chỉnh Thông báo số 229/TB-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
242/TB-UBND 10/06/2022 V/v điều chỉnh Thông báo số 224/TB-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
2271/QĐ-UBND 09/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Dương Thị Vàng, sinh năm 1958, cư trú tại ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân
2270/QĐ-UBND 09/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1968, cư trú tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh
2269/QĐ-UBND 09/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Thị Hồng Hoa, sinh năm 1929, cư trú tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh
2268/QĐ-UBND 09/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Bình Thay, sinh năm 1940, cư trú tại ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc
2267/QĐ-UBND 09/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Thị Sal, sinh năm 1922, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
2266/QĐ-UBND 09/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Bùi Thị Hồng Diễm, sinh năm 1976, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn
2265/QĐ-UBND 09/06/2022 . Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Ba, sinh năm 1943, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn
2264/QĐ-UBND 09/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Vương Thị Thanh Loan, sinh năm 1966, cư trú tại ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn
2263/QĐ-UBND 09/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Thạch Thị Phách, sinh năm 1932, cư trú tại ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn
2262/QĐ-UBND 09/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Văn Gon, sinh năm 1962, cư trú tại ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 3322
Đã truy cập: 1003553
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.