chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 10858 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
692/UBND 03/06/2022 V/v tham gia ý kiến đề xuất đầu tư phố đi bộ dọc theo kênh Tân Hiệp từ cầu Tân Hiệp đường 30 tháng 4 đến sau Huyện ủy Châu Thành A
691/UBND 03/06/2022 V/v chủ trương cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để chi công tác tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Chuyển đổi số huyện Châu Thành A năm 2022
690/UBND 03/06/2022 Triển khai Công văn số 813/SKHĐT-THQH ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v khẩn trương báo cáo góp ý các hợp phần của quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
689/UBND 03/06/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Nội vụ huyện để chi phục vụ tiếp Đoàn tỉnh kiểm tra, công nhận mô hình mới trong phong trào thi đua phát triển Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022
688/UBND 03/06/2022 V/v phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng Khu Trung tâm Thương mại Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
687/UBND 03/06/2022 V/v góp ý sự phù hợp giá đất cụ thể để trình phê duyệt lại hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể của dự án: Khu dân cư nông thôn, tái định cư xã Tân Phú Thạnh
686/UBND 03/06/2022 Triển khai Chương trình số 104-CTr/TU, ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045.
240/TB-UBND 03/06/2022 V/v điều chỉnh Thông báo số 1787/TB-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
685/UBND 03/06/2022 Triển khai Thông báo số 90/TB-VP.UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh tại Hội nghị thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2237/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa và mua sắm thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Rạch Gòi; địa điểm: thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
684/UBND 03/06/2022 V/v xác nhận loại đất khi thực hiện hồ sơ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp của ông Hà Văn Lương
683/UBND 03/06/2022 V/v xin ý kiến Điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 (theo mô hình nông thôn mới của chính phủ)
2236/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Lát gạch vỉa hè trước UBND xã Thạnh Xuân và UBND xã Tân Hòa; địa điểm: huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
682/UBND 03/06/2022 Triển khai Công văn số 794/SKHĐT-THQH ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2).
681/UBND 03/06/2022 Triển khai Công văn số 777/SKHĐT-HTĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu số 08 do Công ty Cổ phần dầu khí Mê Kông đề xuất.
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 2994
Đã truy cập: 1003226
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.