chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11478 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
878/UBND 07/07/2022 V/v chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện để chi sửa chữa máy biến áp
877/UBND 07/07/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Thạnh Xuân để chi thực hiện xây dựng các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí nông thôn mới kiễu mẫu xã Thạnh Xuân
876/UBND 07/07/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Nhơn Nghĩa A để chi mua sắm máy điều hòa nhiệt độ trang bị hội trường phục vụ công tác hội họp
875/UBND 07/07/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để chi thực hiện giới thiệu thông tin, hình ảnh trên ấn phẩm Vietnam Business Forum của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
2504/QĐ-UBND 07/07/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Công ty TNHH MTV Nhựa Sinh học Hậu Giang (đợt 2)
255/TB-UBND 07/07/2022 V/v điều chỉnh Thông báo số 237/TB-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
127/TTr-UBND 07/07/2022 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh
2503/QĐ-UBND 06/07/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại xuất nhập khẩu Hung Xiang (Việt Nam) (đợt 1)
2502/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc chủ trương và ủy quyền làm chủ đầu tư lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Châu Thành A
2501/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc ủy quyền làm chủ đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp trên địa bàn xã Thạnh Xuân (ấp So Đũa Bé, ấp So Đũa Lớn, ấp Xẻo Cao và ấp Trầu Hôi)
2500/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc ủy quyền làm chủ đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Nhơn Nghĩa A (giai đoạn 2)
2499/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc phân công nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn huyện phụ trách thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
2498/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Nguyễn Bá Duy)
2496/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc ủy quyền làm chủ đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp sửa chữa Trường tiểu học Thạnh Xuân
2495/QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc ủy quyền làm chủ đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa trường tiểu học Nhơn Nghĩa A1
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 1621
Đã truy cập: 1134526
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.