chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11478 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2472/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Điệu, sinh năm 1934, cư trú tại ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A
2471/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trịnh Quốc Khánh, sinh năm 2002, cư trú tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh
2470/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Văn Sộp, sinh năm 1971, cư trú tại ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A
2469/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Văn Say, sinh năm 1952, cư trú tại ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A
2468/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1940, cư trú tại ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây
2467/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Thị Út, sinh năm 1977, cư trú tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây
2466/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1936, cư trú tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây
2465/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Tuyết, sinh năm 1941, cư trú tại ấp Trường Bình A, xã Trường Long A
2464/QĐ-UBND 04/07/2022 . Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Đậm, sinh năm 1936, cư trú tại ấp Trường Lợi A, xã Trường Long A
2463/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Châu Khuôl Yến, sinh năm 1947, cư trú tại ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A
2462/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trương Văn Tòng, sinh năm 1934, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2461/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Hứa Thị Sung, sinh năm 1931, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
2460/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Thị Lẽ, sinh năm 1944, cư trú tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh
2459/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Kim Em, sinh năm 1965, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
2458/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phan Thị Gấm, sinh năm 1926, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1625
Đã truy cập: 1134530
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.