chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11527 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2476/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Ngô Hoàng Đạt, sinh năm 1962, cư trú tại ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân
2475/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Văn Lẹ, sinh năm 1986, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2474/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Bùi Ngọc Yến, sinh năm 1941, cư trú tại ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A
2473/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Hai, sinh năm 1930, cư trú tại ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A
2472/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Điệu, sinh năm 1934, cư trú tại ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A
2471/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trịnh Quốc Khánh, sinh năm 2002, cư trú tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh
2470/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Văn Sộp, sinh năm 1971, cư trú tại ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A
2469/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Văn Say, sinh năm 1952, cư trú tại ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A
2468/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1940, cư trú tại ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây
2467/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Thị Út, sinh năm 1977, cư trú tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây
2466/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1936, cư trú tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây
2465/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Tuyết, sinh năm 1941, cư trú tại ấp Trường Bình A, xã Trường Long A
2464/QĐ-UBND 04/07/2022 . Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Đậm, sinh năm 1936, cư trú tại ấp Trường Lợi A, xã Trường Long A
2463/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Châu Khuôl Yến, sinh năm 1947, cư trú tại ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A
2462/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trương Văn Tòng, sinh năm 1934, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 537
Đã truy cập: 1148789
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.