chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 10764 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2338/QĐ-UBND 17/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1937, cư trú tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh
2337/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho em Ngô Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 16/12/2015, cư trú tại ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân Phú Thạnh
2336/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Nàng, sinh ngày 01/01/1947, cư trú tại ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Thạnh
2335/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thanh Hóa, sinh ngày 01/01/1979, cư trú tại ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Thạnh
2334/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Đoàn Thị Sáu, sinh ngày 20/03/1954, cư trú tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh
2333/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho em Nguyễn Ngọc Anh Thư, sinh ngày 04/10/2012, cư trú tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh
2332/QĐ-UBND 17/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Huỳnh Thị Thảo, sinh ngày 01/01/1969, cư trú tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh
779/UBND 17/06/2022 V/v thống nhất dự thảo Kế hoạch thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
115/TTr-UBND 17/06/2022 Về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
114/TTr-UBND 17/06/2022 Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 huyện Châu Thành A
151/BC-UBND 17/06/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 huyện Châu Thành A
150/BC-UBND 17/06/2022 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện
113/TTr-UBND 17/06/2022 Về dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
778/UBND 17/06/2022 V/v rà soát thông tin liên quan việc xin điều chỉnh, cập nhật nhu cầu quy hoạch xây dựng của dự án: Trụ sở làm việc phục vụ hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
776/UBND 17/06/2022 Triển khai Công văn số 900/SKHĐT-HTĐT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v đề nghị có ý kiến thẩm định dự án Siêu thị GO! Cái Tắc.
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 6
Hôm nay: 1775
Đã truy cập: 983365
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.