chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11478 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1555/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Qui, sinh năm 1946, cư trú tại ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn
1554/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Cao Văn Mạnh, sinh năm 1944, cư trú tại ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn
1553/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Bùi, sinh năm 1983, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
1552/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Tròn, sinh năm 1962, cư trú tại ấp 1A, xã Tân Hòa
1551/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Ngọc Ẩn, sinh năm 1944, cư trú tại ấp Trường Thắng, xã Trường Long A
1550/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Hùng Minh, sinh năm 1973, cư trú tại ấp 1A, thị trấn Một Ngàn
1549/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Văn Bảy, sinh năm 1958, cư trú tại ấp 1A, thị trấn Một Ngàn
1548/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Văn Hùng, sinh năm 1931, cư trú tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh
109/TTr-UBND 12/04/2021 Về việc nâng ngạch lương đối với cán bộ, công chức cấp xã (Nguyễn Thanh Tú)
1547/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A (Phan Việt Đến)
1546/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Lư Minh Đấu
1545/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Võ Thị Mỹ Quyên
159/KH-UBND 12/04/2021 Về việc phát động thi đua trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã lần thứ IX năm 2021
1540/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc giải quyết thôi việc đối với công chức cấp xã (Lê Thành Nguyên)
1539/QĐ-UBND 09/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Cao Thanh Thủy, sinh năm 1976, cư trú tại ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1585
Đã truy cập: 1134490
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.