chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11469 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2626/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Tô Thị Tần, sinh ngày 01/01/1947, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
2625/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Xinh Nhỏ, sinh ngày 15/08/1956, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
2624/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Võ Văn Quang, sinh ngày 02/02/1949, cư trú tại ấp 1A, xã Tân Hòa
2623/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Cầu, sinh ngày 01/01/1983, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
2622/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thị Điệp, sinh ngày 01/01/1954, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
2621/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lương Văn Ngon, sinh ngày 01/01/1950, cư trú tại ấp 4B, xã Tân Hòa
2620/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Phạm Hữu Tài, sinh ngày 01/01/1957, cư trú tại ấp 1A, xã Tân Hòa
2619/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Trọng Phú, sinh ngày 01/01/1986, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
2618/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Vui, sinh ngày 01/01/1932, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
2617/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Huỳnh Út Hiền, sinh ngày 01/01/1976, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
2616/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Đào Thị Hồng Mãnh, sinh ngày 01/01/1970, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2615/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Trai Lớn, sinh ngày 01/01/1968, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2614/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thanh Lâm, sinh ngày 20/12/1995, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
2613/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Văn Thương, sinh ngày 01/01/1960, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2612/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Tuyết Mai, sinh ngày 09/09/1947, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2611/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Kim Sen, sinh ngày 22/10/1962, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2610/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Danh Thị Sen, sinh ngày 29/07/1960, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2609/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 01/01/1951, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
2608/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thanh Tùng, sinh ngày 08/09/2002, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
2607/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Hải, sinh ngày 01/01/1952, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 2725
Đã truy cập: 1131925
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.