chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2478/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Thị Năm, sinh năm 1939, cư trú tại ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân
2477/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1958, cư trú tại ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân
2476/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Ngô Hoàng Đạt, sinh năm 1962, cư trú tại ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân
2475/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Văn Lẹ, sinh năm 1986, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2474/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Bùi Ngọc Yến, sinh năm 1941, cư trú tại ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A
2473/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Hai, sinh năm 1930, cư trú tại ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A
2472/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Điệu, sinh năm 1934, cư trú tại ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A
2471/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trịnh Quốc Khánh, sinh năm 2002, cư trú tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh
2470/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Văn Sộp, sinh năm 1971, cư trú tại ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A
2469/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Văn Say, sinh năm 1952, cư trú tại ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A
2468/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1940, cư trú tại ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây
2467/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Thị Út, sinh năm 1977, cư trú tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây
2466/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1936, cư trú tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây
2465/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Tuyết, sinh năm 1941, cư trú tại ấp Trường Bình A, xã Trường Long A
2464/QĐ-UBND 04/07/2022 . Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Đậm, sinh năm 1936, cư trú tại ấp Trường Lợi A, xã Trường Long A
2463/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Châu Khuôl Yến, sinh năm 1947, cư trú tại ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A
2462/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trương Văn Tòng, sinh năm 1934, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2461/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Hứa Thị Sung, sinh năm 1931, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
2460/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Thị Lẽ, sinh năm 1944, cư trú tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh
2459/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Kim Em, sinh năm 1965, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
2458/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phan Thị Gấm, sinh năm 1926, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
2457/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Thị Liên, sinh năm 1961, cư trú tại ấp Xáng Mới B, thị trấn Rạch Gòi
2456/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Út, sinh năm 1927, cư trú tại ấp Xáng Mới B, thị trấn Rạch Gòi
2455/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Quang Hưng, sinh năm 1962, cư trú tại ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi
2454/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Kim Chung, sinh năm 1976, cư trú tại ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn
2453/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phan Việt Anh, sinh năm 1978, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn
2452/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phạm Thị Chúc Linh, sinh năm 1986, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn
2451/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Ngô Thị Diệu, sinh năm 1987, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2449/QĐ-UBND 04/07/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lâm Thị Dửng, sinh năm 1934, cư trú tại ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh
254/TB-UBND 04/07/2022 V/v điều chỉnh nội dung Kế hoạch điều tra, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1
862/UBND 04/07/2022 Triển khai Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
861/UBND 04/07/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục ngành nghề và tiêu chí thu hút đầu tư
2447/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng)
171/BC-UBND 04/07/2022 Đề xuất kế hoạch vay và trả nợ công vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành A
857/UBND 04/07/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
856/UBND 04/07/2022 Triển khai Công văn số 952/SXD-QH&ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững Việt Nam - Phiên bản 1.0
855/UBND 04/07/2022 Triển khai Công văn số 1374/STNMT-PTNBĐKH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc rà soát, cung cấp danh mục các công trình, chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.
854/UBND 04/07/2022 Triển khai Công văn số 908/SXD-QLN&TTBĐS ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc khẩn trương xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tại các Cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh.
170/BC-UBND 04/07/2022 Tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đến ngày 30 tháng 6 năm 2022)
2446/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 000271 do hộ ông Phạm Văn Hột đứng tên chủ sử dụng; đất tọa lạc ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2445/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 000153 do ông Phan Ngọc Sơn đứng tên chủ sử dụng; đất tọa lạc ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
127/KH-UBND 01/07/2022 Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Châu Thành A giai đoạn 2021 - 2030
2444/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc đạt giải nhất trong Cuộc thi bình chọn Ấn phẩm Xuân Nhâm Dần tỉnh Hậu Giang năm 2022.
853/UBND 01/07/2022 V/v cam kết xây dựng nhà đa năng cho Trường THCS Tân Hòa
126/KH-UBND 01/07/2022 Tổ chức Họp mặt gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
2443/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Chí Linh
123/TTr-UBND 01/07/2022 V/v xác định giá đất cụ thể làm cơ sở phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận (nay là xã Tân Hòa), huyện Châu Thành A (phần đất sinh lợi)
851/UBND 01/07/2022 Về việc đăng ký lịch làm việc
850/UBND 01/07/2022 V/v tham gia ý kiến đối với dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2 và Khu tái định cư Tân Hoà
2442/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000260 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cấp ngày 17/10/1997 cho hộ Bùi Thị Nho đứng tên chủ sử dụng
849/UBND 01/07/2022 V/v góp ý định hướng phát triển KTXH huyện Châu Thành A thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2)
848/UBND 01/07/2022 V/v ý kiến chiều cao tĩnh không thoát nước cống Kênh Ranh thuộc dự án đường tỉnh 929 (đoạn từ ĐT931B đến QL61)
847/UBND 01/07/2022 V/v xác nhận loại đất khi thực hiện hồ sơ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Tư và ông Trần Hui
2441/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000352 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cấp ngày 09/10/2000 cho ông Hộ Đào Văn Mẫn đứng tên chủ sử dụng
846/UBND 01/07/2022 V/v cập nhật quy hoạch vị trí Doanh nghiệp Tư nhân Nam Tiến đề nghị cải tạo, di dời Cửa hàng xăng dầu Nam Tiến
2440/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của hộ Bùi Hữu Bé (nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Bò) tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Châu Thành A
845/UBND 01/07/2022 V/v góp ý kiến về đề xuất dự án Nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 61C)
125/KH-UBND 30/06/2022 Phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A
169/BC-UBND 30/06/2022 Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương
2438/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác huấn luyện Dân quân binh chủng năm 2022.
2434/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa lộ giao thông nông thôn ấp Trầu Hôi; địa điểm: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
842/UBND 30/06/2022 V/v cấp hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện để chi hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí cho các đối tượng thực hiện cách ly y tế tập trung tại khu cách ly của huyện
2432/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Nâng cấp, sửa chữa 06 nhà văn hóa ấp, xã Trường Long Tây; địa điểm: xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2431/QĐ-UBND 30/06/2022 V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường THCS Nhơn Nghĩa A; hạng mục phát sinh: Xây mới nhà xe giáo viên; địa điểm: xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
841/UBND 30/06/2022 Về việc tiếp nhận viên chức (Ngô Thị Xuân Nữ)
840/UBND 30/06/2022 V/v cấp hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện để chi thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số huyện Châu Thành A năm 2022
839/UBND 30/06/2022 V/v cấp hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện để chi phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn huyện
838/UBND 30/06/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ huyện để chi Tổ chức lễ phát động "Tháng nhân đạo" "Chợ nhân đạo" năm 2022
837/UBND 30/06/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Hội Luật gia huyện để chi tổ chức công tác tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy
122/TTr-UBND 30/06/2022 Về việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ 2021 - 2026
121/TTr-UBND 30/06/2022 Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ 2021 - 2026
836/UBND 29/06/2022 Triển khai Công văn số 416/BQL-QLĐT,QH&XD ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục ngành nghề và tiêu chí thu hút đầu tư.
2430/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tuyến kênh Đầu Ngàn, ấp Trường Thuận và kênh Thủy Lợi, ấp Trường Thuận A; địa điểm: xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
835/UBND 29/06/2022 Triển khai Công văn số 1353/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việcý kiến phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất
trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Hậu Giang
834/UBND 29/06/2022 Triển khai Công văn số 997/SKHĐT-THQH ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v góp ý kiến về đề xuất dự án Nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 61C).
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 1291
Đã truy cập: 1155034
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.