chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
833/UBND 29/06/2022 V/v hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) (Trần Văn Phong)
832/UBND 29/06/2022 V/v góp ý góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
831/UBND 29/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
830/UBND 29/06/2022 V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án Siêu thị GO! Cái Tắc
829/UBND 29/06/2022 V/v tham gia ý kiến điều chỉnh dự án Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư Thành Thắng đề xuất
2429/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Kha, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
124/KH-UBND 29/06/2022 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
2427/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc cho phép ông Đặng Minh Cảnh, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và ông Văng Minh Đáng, ngụ Tổ 5 ấp Phú Bình, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được chuyển mục đích sử dụng đất
2426/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc cho phép ông Trương Văn Phúc, ngụ ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
2425/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Bùi Thanh Hải, sinh năm 1974, cư trú tại ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi
166/BC-UBND 28/06/2022 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 ngày 9 năm 2017
của Thủ tướng Chính phủ    
827/UBND 28/06/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ huyện để chi mua sắm máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác chuyên môn
120/TTr-UBND 28/06/2022 Về việc xin chủ trương cấp bổ sung chi phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đợt 1 năm 2022 (nhóm nghề phi nông nghiệp)
2424/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh - đợt 1
2423/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (Hộ Huỳnh Thị Phết)
2422/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Nguyễn Thị Tặc)
2421/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Hồ Văn Đỉnh)
2420/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Huỳnh Hữu Thành)
2419/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Huỳnh Thị Hồng)
2418/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Lâm Thị Thảo thửa 715)
2417/QĐ-UBND 28/06/2022
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Nguyễn Văn Giàu thửa 705 )
2416/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Nguyễn Văn Giàu thửa 707)
2415/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Nguyễn Văn Giàu thửa 706)
2414/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Võ Văn Tiền)
2413/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Nguyễn Văn Hiếu)
2412/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Huỳnh Thị Hoa)
2411/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Bùi Văn Đăng)
2410/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Trần Văn Lẹ)
2409/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Nguyễn Văn Yến, Ngô Thúy Kiều)
2408/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Nguyễn Thị Mau)
2407/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Nguyễn Thị Tám)
2406/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Trần Lệ Thúy thửa 719 )
2405/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Trần Lệ Thúy)
2404/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Phan Văn Quắng vợ Huỳnh Thị Ba)
2403/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Trần Văn Hiến)
2402/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Trần Khánh Dư)
2401/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh ( hộ Lâm Thị Thảo thửa 714)
2400/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh ( hộ Nguyễn Quốc Cường)
2399/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh (hộ Đoàn Hồng Quyên)
251/TB-UBND 28/06/2022 V/v điều chỉnh Thông báo số 205/TB-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
825/UBND 28/06/2022 Triển khai Công văn số 880/UBND-NCTH ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v thống nhất giao chủ đầu tư các dự án để thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định.
823/UBND 28/06/2022 V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
822/UBND 28/06/2022 V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Long A, nhiệm kỳ 2021 - 2026
165/BC-UBND 27/06/2022 Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động
của các ĐVSNCL
2397/QĐ-UBND 27/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Võ Thị Ba, sinh ngày 20/07/1946, cư trú tại ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi
2396/QĐ-UBND 27/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Nhựt, sinh ngày 25/02/1955, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi
2395/QĐ-UBND 27/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Huỳnh Thị Thanh Hoa, sinh ngày 19/10/1959, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi
2394/QĐ-UBND 27/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Bá Khương, sinh ngày 01/01/1979, cư trú tại ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi
118/TTr-UBND 27/06/2022 Về việc điều chuyển nội bộ nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 (đợt 01) trên địa bàn huyện Châu Thành A
2393/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc cho phép ông Nguyễn Văn Nhứt, ngụ ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
2392/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc cho phép hộ bà Đỗ Thị Mỹ Lệ, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và ông Đinh Công Búa, ngụ số 111/18, đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được chuyển mục đích sử dụng đất
164/BC-UBND 27/06/2022 Tiến độ thực hiện dự án Khu Trung tâm thương mại Một Ngàn, huyện Châu Thành A
820/UBND 27/06/2022 Triển khai Công văn số 245/BQLDA-KHTH ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh chiều cao tĩnh không thoát nước cống Kênh Ranh thuộc dự án: Đường tỉnh 929 (Đoạn từ ĐT.931B đến Quốc lộ 61).
819/UBND 27/06/2022 Triển khai Công văn số 965/SKHĐT-THQH ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v xin ý kiến góp ý lần 2 cho hợp phần: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành A thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
163/BC-UBND 27/06/2022 Tỷ lệ áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 23/6/2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A
162/BC-UBND 27/06/2022 Về việc rà soát và cung cấp hồ sơ đất đai của các hộ dân tại 02 Khu đất sản xuất tự túc thuộc xã Trường Long Tây
2391/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc cho phép ông Nguyễn Dương Tuấn Kiệt, ngụ ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ được chuyển mục đích sử dụng đất
2390/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc cho phép bà Huỳnh Thị Phượng, ngụ ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
123/KH-UBND 27/06/2022 Tham gia trưng bày Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2022
818/UBND 27/06/2022 V/v xin hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Châu Thành A
817/UBND 27/06/2022 V/v chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Một Ngàn để chi hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa cổng chào của 06 ấp trên địa bàn thị trấn Một Ngàn
2379/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (Phạm Nhật Hồng)
2378/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức (Huỳnh Trí Tôn)
2377/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể 03 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong triệt xóa tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền xảy ra tại xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.
250/TB-UBND 24/06/2022 Lịch làm việc từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A
815/UBND 24/06/2022 V/v chủ trương bổ sung kinh phí từ nguồn tồn quỹ ngân sách huyện
2375/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển huyện Châu Thành A
805/UBND 23/06/2022 Triển khai Công văn số 1279/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang V/v xin chủ trương thu hồi đất để đầu tư đường vào Trụ sở UBND thị trấn Bảy Ngàn và giao đất đối với phần kênh thủy lợi.
804/UBND 23/06/2022 Triển khai Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận (nay là xã Tân Hòa), huyện Châu Thành A (phần đất sinh lợi)
803/UBND 23/06/2022 Triển khai Công văn số 857/UBND-NCTH ngày 21 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10 ha) để thực hiện dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng (đoạn qua tỉnh Hậu Giang)
802/UBND 23/06/2022 Triển khai Công văn số 851/UBND-TCD ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Văn bản số 2955/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về công tác dân nguyện tháng 3/2022
801/UBND 23/06/2022 Triển khai Công văn số 903/SXD-QLXD ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v góp ý thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Khu dân cư thương mại Rạch Gòi, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A
2370/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Thị Út Em, sinh năm 1950, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2369/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Hồ Văn Được, sinh năm 1993, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2368/QĐ-UBND 22/06/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Đồng Văn Vũ, sinh năm 1980, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1302
Đã truy cập: 1155045
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.