chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2323/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Đậm, Giáo viên Trường tiểu học thị trấn Cái Tắc
2322/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Lê Thị Thu Hường, Giáo viên Trường tiểu học thị trấn Rạch Gòi B
2321/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Lâm Thị Kim Phúc Giáo viên Trường tiểu học Tân Phú Thạnh 1
2320/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đặng Văn Hùng, Giáo viên Trường tiểu học Trường Long Tây 2
768/UBND 16/06/2022 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương
147/BC-UBND 16/06/2022 Quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành A năm 2021
2317/QĐ-UBND 16/06/2022 Phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Châu Thành A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
765/UBND 16/06/2022 V/v chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để chi phục hồi cọc mốc quy hoạch dự án Khu hành chính huyện Châu Thành A
2316/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý việc xây dựng trên địa bàn thị trấn Rạch Gòi
764/UBND 16/06/2022 Triển khai Công văn số 911/SGTVT-KHKT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang V/v rà soát nhu cầu kết nối đường địa phương với các tuyến đường bộ cao tốc
763/UBND 16/06/2022 Triển khai Công văn số 860/SXD-QLXD ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.
762/UBND 16/06/2022 V/v chủ trương cấp bổ sung kinh phí các danh mục công trình từ nguồn vốn hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 (đợt 3)
761/UBND 16/06/2022 Triển khai Công văn số 883/SKHĐT-HTĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v tham gia ý kiến điều chỉnh dự án Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Đầu tư Thành Thắng đề xuất
760/UBND 16/06/2022 Triển khai Công văn số 884/SKHĐT-ĐKKD ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ DNNVV 6 tháng đầu năm 2022.
759/UBND 16/06/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy quân sự huyện chi trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn thường xuyên, tiền ăn Lễ cho tiểu đội Dân quân thường trực của huyện năm 2022
758/UBND 16/06/2022 V/v cấp kinh phí cho Bảo hiểm xã hội huyện để thực hiện mua Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2022 theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
757/UBND 16/06/2022 V/v ý kiến cập nhật quy hoạch dự án Khu dân cư thương mại đa chức năng Tây Đô, huyện Châu Thành A
756/UBND 16/06/2022 Triển khai Công văn số 876/SKHĐT-ĐKKD ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
755/UBND 16/06/2022 V/v tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo
2315/QĐ-UBND 15/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 01/01/1968, cư trú tại ấp 1A, thị trấn Một Ngàn
2314/QĐ-UBND 15/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Huỳnh Kim Ngọc, sinh ngày 01/01/1978, cư trú tại ấp 1A, thị trấn Một Ngàn
2313/QĐ-UBND 15/06/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 05/06/1984, cư trú tại ấp 1B, thị trấn Một Ngàn
2312/QĐ-UBND 15/06/2022 Trợ cấp cho em Nguyễn Văn Luân, sinh ngày 14/01/2015, cư trú tại ấp 1B, thị trấn Một Ngàn
2311/QĐ-UBND 15/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Bảnh, sinh năm 1935, cư trú tại ấp 1A, thị trấn Một Ngàn
2310/QĐ-UBND 15/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Tho, sinh năm 1937, cư trú tại ấp 1A, thị trấn Một Ngàn
2309/QĐ-UBND 15/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phạm Thị Tư, sinh năm 1940, cư trú tại ấp Nhơn Xuân, thị trấn Một Ngàn
2308/QĐ-UBND 15/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Khá, sinh năm 1934, cư trú tại ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn
2307/QĐ-UBND 15/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Quốc Vinh, sinh ngày 22/07/2006, cư trú tại ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn
2306/QĐ-UBND 15/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Thạch Minh Quân, sinh ngày 30/07/2006, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
2305/QĐ-UBND 15/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Văn Hai, sinh năm 1935, cư trú tại ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân
2304/QĐ-UBND 15/06/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Hồ Thị Trâm, sinh năm 1958, cư trú tại ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc
2303/QĐ-UBND 15/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Văn Tư, sinh năm 1929, cư trú tại ấp Láng Hầm, thị trấn Rạch Gòi
2302/QĐ-UBND 15/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Diễm Phương, sinh năm 1995, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi
2301/QĐ-UBND 15/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Thị Diệu, sinh năm 1972, cư trú tại ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn
2300/QĐ-UBND 15/06/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Trọn, sinh năm 1934, cư trú tại ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn
2299/QĐ-UBND 15/06/2022 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi từ nguồn thu sự nghiệp năm 2022 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
2298/QĐ-UBND 15/06/2022 Về việc cho phép ông Nguyễn Văn Ngỡi, ngụ ấp Trường Bình, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
2297/QĐ-UBND 15/06/2022 Về việc cho phép ông Lê Quang Duy và bà Lê Thị Mỹ Khánh, ngụ cùng cư ngụ khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được chuyển mục đích sử dụng đất
754/UBND 15/06/2022 V/v góp ý giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61)
753/UBND 15/06/2022 V/v góp ý giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
752/UBND 15/06/2022 Triển khai Công văn số 844/SXD-QLCLCTXD ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2296/QĐ-UBND 15/06/2022 Về việc cho phép bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ngụ 153/18/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được chuyển mục đích sử dụng đất
2295/QĐ-UBND 15/06/2022 Về việc cho phép ông Nguyễn Phi Hiệp, ngụ ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
2294/QĐ-UBND 15/06/2022 Về việc cho phép bà Nguyễn Thị Mười, ngụ ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
751/UBND 15/06/2022 V/v chủ trương phát sinh khối lượng công trình Trường THCS Nhơn Nghĩa A; địa điểm: Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2293/QĐ-UBND 15/06/2022 Về việc cho phép ông Tống Văn Thương, ngụ ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
146/BC-UBND 15/06/2022 Bổ sung nội dung, thông tin thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành A
117/KH-UBND 14/06/2022 Phát động phong trào thi đua đặc thù về công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Châu Thành A năm 2022
145/BC-UBND 14/06/2022 Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành A
144/BC-UBND 14/06/2022 Số liệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
2291/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"
110/TTr-UBND 14/06/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh
109/TTr-UBND 14/06/2022 Về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2290/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi từ nguồn thu sự nghiệp (thuê hội trường) năm 2022 của Trung tâm Chính trị huyện
143/BC-UBND 14/06/2022 Tình hình thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đến ngày 14 tháng 6 năm 2022)
142/BC-UBND 14/06/2022 Các khoản thu khác ngân sách huyện được loại trừ năm 2021
749/UBND 14/06/2022 V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án Khu sản xuất, chế biến nông sản tập trung phát triển kinh tế tuần hoàn AGINE
140/BC-UBND 14/06/2022 Kết quả triển khai danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa (dưới 10ha) đã được HĐND tỉnh thông qua từ năm 2019 đến nay
748/UBND 14/06/2022 Triển khai Công văn số 875/SKHĐT-THQH ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v góp ý các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
2289/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000163 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cấp ngày 22/11/1995 cho bà Đặng Thị Cẩm Linh đứng tên chủ sử dụng
2288/QĐ-UBND 14/06/2022 Về việc phê duyệt dự toán tạm tính kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và kinh phí dự phòng cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phú Thạnh- giai đoạn 1, huyện Châu Thành A (khu vực giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch khoảng 25 ha
747/UBND 14/06/2022 Triển khai Công văn số 1226/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang V/v rà soát thông tin liên quan việc xin điều chỉnh, cập nhật nhu cầu sử dụng đất của dự án: Trụ sở làm việc phục vụ hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
139/BC-UBND 14/06/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
746/UBND 14/06/2022 V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện Châu Thành A theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
745/UBND 13/06/2022 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 2)
741/UBND 13/06/2022 V/v xin ý kiến danh mục đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành A
138/BC-UBND 13/06/2022 Về việc rà soát danh mục đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành A
108/TTr-UBND 13/06/2022 Thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Anh Đào
740/UBND 13/06/2022 V/v chủ trương cấp bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Rạch Gòi để chi hỗ trợ Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Láng Hầm
107/TTr-UBND 13/06/2022 Về việc xin chủ trương cải táng hài cốt liệt sĩ Thái Minh Ký chuyển sang khu từ trần tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tầm Vu
2286/QĐ-UBND 13/06/2022 Về chủ trương đầu tư công trình: NCSC nhà văn hóa ấp Thị Tứ và xây dựng mới nhà văn hóa ấp Nhơn Thuận 1A
137/BC-UBND 13/06/2022 Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Anh Đào
2285/QĐ-UBND 13/06/2022 Về chủ trương đầu tư công trình: NCSC nhà văn hóa ấp 1A, nhà văn hóa ấp 1B, nhà văn hóa ấp Nhơn Xuân và xây dựng mới nhà văn hóa ấp Tân Lợi
2272/QĐ-UBND 13/06/2022 Về chủ trương đầu tư công trình: Trường Mẫu giáo Sen Hồng
2284/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Đào Thị Thành, sinh năm 1965, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1151
Đã truy cập: 1154894
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.