chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
164/TB-UBND 30/05/2022 Về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng (Đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) (hộ Huỳnh Văn Tiếp)
163/TB-UBND 30/05/2022 Về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng (Đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) (Nguyễn Văn Thủy)
162/TB-UBND 30/05/2022 Về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng (Đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) (Hộ Lê Quang Vẽ)
161/TB-UBND 30/05/2022 Về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng (Đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) (hộ Phan Thành Phương)
160/TB-UBND 30/05/2022 Về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng (Đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) (Nguyễn Văn Thành Em)
655/UBND 30/05/2022 Triển khai Công văn số 1992/VP.UBND-TCD ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang V/v truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
2210/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Minh Hồng, sinh ngày 01/01/1973, cư trú tại ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A
2209/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Tình, sinh ngày 01/01/1987, cư trú tại ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A
2208/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thị Chi, sinh ngày 01/01/1969, cư trú tại ấp Trường Lợi, xã Trường Long A
2207/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Tô Văn Hường, sinh ngày 01/01/1964, cư trú tại ấp Trường Lợi, xã Trường Long A
2206/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Kiệt, sinh ngày 01/01/1958, cư trú tại ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A
2205/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Văn Quang, sinh ngày 01/01/1954, cư trú tại ấp Trường Bình A, xã Trường Long A
2204/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Văn Tài, sinh ngày 01/01/1959, cư trú tại ấp Trường Hiệp, xã Trường Long A
2203/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Huỳnh Văn Lam, sinh ngày 01/01/1962, cư trú tại ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A
2202/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Bùi Văn Tám, sinh ngày 01/01/1953, cư trú tại ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A
2201/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 01/01/1964, cư trú tại ấp Trường Hiệp, xã Trường Long A
2200/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Lúa, sinh ngày 01/01/1961, cư trú tại ấp Trường Hiệp, xã Trường Long A
2199/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho em Huỳnh Hoàng Khởi, sinh ngày 16/07/2014, cư trú tại ấp Trường Hiệp, xã Trường Long A
2198/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Văn Sen, sinh ngày 01/01/1929, cư trú tại ấp 1B, thị trấn Một Ngàn
2197/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Hoàng Chót, sinh ngày 01/01/1982, cư trú tại ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân
2196/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thị Phế, sinh ngày 01/01/1965, cư trú tại ấp So Đũa bé, xã Thạnh Xuân
2195/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Phan Văn Đúng, sinh ngày 16/10/1985, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2194/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Hoàng Liệt, sinh ngày 20/09/1980, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2193/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Văn Nghe, sinh ngày 11/07/1974, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2192/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thị Hết, sinh ngày 01/01/1940, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2191/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 01/01/1976, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2190/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Huỳnh Văn Hớn, sinh ngày 01/01/1961, cư trú tại ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân
2189/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho em Huỳnh Văn Quý, sinh ngày 12/03/2017, cư trú tại ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân
2188/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, sinh ngày 16/11/1993, cư trú tại ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân
2187/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho em Trần Phúc Thịnh, sinh ngày 20/12/2017, cư trú tại ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân
2186/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Thu, sinh ngày 01/01/1955, cư trú tại ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân
2185/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Cao Thị Son, sinh ngày 01/01/1961, cư trú tại ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân
2184/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 01/01/1960, cư trú tại ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân
2183/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Võ Văn Lành, sinh ngày 15/07/1973, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2182/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Tạ Quang Cuộl, sinh ngày 01/01/1960, cư trú tại ấp 3B, xã Tân Hòa
2181/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Diệp Văn Chim, sinh ngày 01/01/1974, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
2180/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Giang, sinh ngày 01/01/1983, cư trú tại ấp 4A, xã Tân Hòa
2179/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Thinh, sinh ngày 01/01/1950, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
2178/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Hồng, sinh ngày 10/11/1967, cư trú tại ấp 1A, xã Tân Hòa
2177/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Hai, sinh ngày 01/01/1952, cư trú tại ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân Phú Thạnh
2176/QĐ-UBND 27/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Lộc, sinh ngày 06/03/1967, cư trú tại ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh
2175/QĐ-UBND 27/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Thị Năm, sinh năm 1939, cư trú tại ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân
2174/QĐ-UBND 27/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Thị Khải, sinh năm 1927, cư trú tại ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân
2173/QĐ-UBND 27/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1930, cư trú tại ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân
2172/QĐ-UBND 27/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phan Văn Bưng, sinh năm 1926, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2171/QĐ-UBND 27/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1941, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2170/QĐ-UBND 27/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Văn Mạnh, sinh năm 1931, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2169/QĐ-UBND 27/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Phát, sinh năm 1940, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2168/QĐ-UBND 27/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Mum, sinh năm 1935, cư trú tại ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân
2167/QĐ-UBND 27/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Văn Thêm, sinh năm 1952, cư trú tại ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân Phú Thạnh
97/TTr-UBND 27/05/2022 Về việc đưa đối tượng người khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ đặc biệt nặng vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
2166/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Thái Văn Hải
2165/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Ngô Thị Bạch
96/TTr-UBND 27/05/2022 Về việc đăng ký tuyển dụng Công chức
654/UBND 27/05/2022 V/v cho chủ trương sử kinh phí nguồn đảm bảo xã hội năm 2022
2164/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình: Cầu kênh Cây Gáo và cầu kênh Ranh; địa điểm: xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2163/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 338117, số vào sổ CH02930 do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A cấp ngày 21/4/2020 và chỉnh lý trang 4 Giấy chứng nhận ngày 22/5/2020 do bà Nguyễn Huyền Phương Dung đứng tên chủ sử dụng; đất tọa lạc ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
653/UBND 27/05/2022 Triển khai Công văn số 738/SXD-QLN&TTBĐS ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư
652/UBND 27/05/2022 Triển khai Công văn số 751/SKHĐT-HTĐT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v đề nghị có ý kiến thẩm định dự án Khu sản xuất, chế biến nông sản tập trung phát triển kinh tế tuần hoàn AGINE
651/UBND 27/05/2022 Triển khai Công văn số 1332/STC-QLGCSDN ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang V/v báo cáo đánh giá thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
650/UBND 27/05/2022 Triển khai Công văn số 1093/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang V/v góp ý kết quả xác định giá đất cụ thể tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô để đầu tư xây dựng chung cư 25 tầng và 02 tầng hầm thuộc dự án: Khu dân cư thương mại đa chức năng Tây Đô
649/UBND 27/05/2022 Triển khai Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng.
2162/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc giải quyết thôi việc đối với ông Phan Trúc Lĩnh, Giáo viên Trường THCS Nhơn Nghĩa A
2161/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc giải quyết thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Hạnh, giáo viên Trường THCS Tân Hòa    
2160/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trương Thị Ngân
2159/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến Xáng Mới A (đoạn từ nhà ông 6 Tích đến nhà Nguyễn Thị Bê)
2156/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Hồ Lê Phi Xứ, Giáo viên Trường THCS Tân Hòa
2155/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đặng Thanh Sơn, Giáo viên Trường THCS Tân Hòa
2154/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Thành Nhân, Giáo viên Trường THCS Tân Hòa
2153/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Văn Năm, Giáo viên Trường THCS Tân Hòa
2152/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Nghĩa A
2151/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền, Giáo viên Trường THCS Nhơn Nghĩa A
2150/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Văn Kết, Giáo viên Trường THCS Nhơn Nghĩa A
2149/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Tấn Thi, Giáo viên Trường THCS Nhơn Nghĩa A
2148/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Kiều Phương, Giáo viên Trường THCS Trường Long A
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1194
Đã truy cập: 1154937
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.