chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2147/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Bùi Thạch Đôn, Giáo viên Trường THCS Trường Long A
2146/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Đặng Phương Linh, Giáo viên Trường THCS Trường Long Tây
2145/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trần Văn Dũng, Giáo viên Trường THCS Trường Long Tây
2144/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Phương Thi, Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu
2143/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Huỳnh Kim Lài, Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu
2142/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đinh Thanh Duy, Nhân viên Kế toán Trường THCS Võ Thị Sáu
2141/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đặng Thanh Hoàng, Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu
2140/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Anh, Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu
2139/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đặng Thượng Vũ, Giáo viên Trường THCS Thị trấn Cái Tắc
2138/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lâm Thị Phượng, Giáo viên Trường THCS Thị trấn Cái Tắc
2137/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Năm, Giáo viên Trường THCS Thị trấn Cái Tắc
2136/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phạm Thị Ngọc Diễm, Giáo viên Trường THCS Thị trấn Cái Tắc
2135/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Kim Thời, Giáo viên Trường THCS Thị trấn Cái Tắc
2134/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Hồ Hải Đông, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A2
2133/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Bé Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A2
2132/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A2
2131/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Võ Văn Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A1
2130/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đặng Văn Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A1
2129/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Văn Dự, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A1
2128/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phạm Thị Cẩm, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A1
2127/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phan Thị Kim An, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A1
2126/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Văn Hùng, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A1
2125/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Ngọc Tiên, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A1
2124/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Bùi Quốc Minh, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Long A3
2123/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Văn Xuyên, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Trường Long A2
2122/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Tô Bạch Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Long A2
2121/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đặng Thanh Lâm, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Long A2
2120/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đỗ Văn Điểm, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Long A1
2119/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Bảo Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Long Tây 2
2118/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Đức Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Long Tây 1
2117/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trương Quốc Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Long Tây 1
2116/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Triệu Văn Buôl, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Long Tây 1
2115/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Phấn, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du
2114/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Huỳnh Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du
2113/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lê Thị Thuỷ, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Nguyễn Du
647/UBND 27/05/2022 V/v nhu cầu vốn tín dụng chính sách để triển khai thực hiện Chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
2112/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Huỳnh Kim Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du
2111/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Bay, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du
2110/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Hữu Liêm, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du
2109/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Đức, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Trương Thị Xinh
2108/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Bé Bảy, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Trương Thị Xinh
2107/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Hữu Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Trương Thị Xinh
2106/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Kinh Kha, Giáo viên Trường Tiểu học Trương Thị Xinh
2105/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Thế Vinh, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
2104/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Công Lâm, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
2103/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền
2102/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Cao Hoàng Phục, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền
2101/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trương Minh Cương, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền
2100/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Chí Cường, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng
2099/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trương Thành Nam, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng
2098/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Thanh Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Một Ngàn
2097/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Bảy, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Một Ngàn
2096/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Văn Minh, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Một Ngàn
2095/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Thái Văn Thép, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Một Ngàn
2094/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Công Nhân
2093/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Lệ Hoa
2092/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Bích Lan
2091/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trần Văn Hoàng
2090/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Thái Thị Bảo Ngân
2089/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phạm Thanh Vân
2088/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Diễm Kiều
2087/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Bành Tấn Phong
2086/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Lan
2085/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lê Thị Thanh Hà
2084/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Hiền
2083/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lê Thị Kim Phi
2082/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Ngọc Mẫn
2081/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Mai Thị Bích Thuận
2080/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Khưu Minh Hiếu
2079/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Thạch Al
2078/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trần Quang Nghĩa
2077/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Kim Thinh
2076/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Hoàng Tính
2075/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Văn Hòa
2074/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Thanh Tân
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 1202
Đã truy cập: 1154945
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.