chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2073/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trương Thị Chăm
2072/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Phương Việt
2071/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lâm Thị Kim Phúc
2070/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lý Thị Huyền Trân
2069/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Đậm
2068/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trương Thị Phước
2067/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Ngô Thị Thu Trang, Giáo viên Trường THCS Thị trấn Cái Tắc
2066/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Văn Thuấn
2065/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Trần Thị Ngoan
2064/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Quách Thúy Uyên
2063/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Huỳnh Trần Thu Ngân
2062/QĐ-UBND 27/05/2022 ề việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phan Mỹ Phượng
2061/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Đặng Thị Thùy Linh
2060/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Quan Thị Thùy Trang
2059/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phạm Thị Hồng Liên
2058/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa
2057/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Võ Kim Ngân
2056/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lư Thị Huỳnh Như
2055/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Võ Thị Thanh Thoảng
2054/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Mộng Tường, Giáo viên Trường THCS Trường Long Tây
2053/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Long Tây 2
2052/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Dương Huân, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực
2051/QĐ-UBND 27/05/2022 Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Phan Hồng Lĩnh, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Một Ngàn
2050/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Hồng Phương
2049/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Dung
2048/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Kiều Chinh
2047/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Khoa
2046/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thành Phương
2045/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Phước Nguyên
2044/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Kim Hoàng
2043/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Thành Phương
2042/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Đặng Thị Thanh Tuyền
2041/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Thái Thị Lệ Hồng
2040/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Phạm Văn Phúc
2039/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Hồng Huệ
2038/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lê Thị Kim Phi
2037/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Phạm Hồng Lộc Phiên
95/TTr-UBND 27/05/2022 Về việc chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện (Huỳnh Trí Tôn, Phạm Nhật Hồng)
645/UBND 27/05/2022 V/v triển khai Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 23/5/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Hậu Giang
2036/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi phí ban quản lý dự án năm 2022 cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (lần 1)
2035/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc xếp lương cán bộ cấp xã (Hà Nguyễn Anh Khoa)
2034/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình: Cầu kênh Tắc - Rạch Sỏi và cầu kênh 4 Thước; địa điểm: xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2033/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc thu hồi Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Châu Thành A
644/UBND 27/05/2022 Triển khai Công văn số 708/UBND-NCTH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2032/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa nhà ăn, nhà vệ sinh UBND huyện; địa điểm: thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2031/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình: Cầu kênh Xẻo Sơn Đập Đá và cầu kênh Lung Ngang; địa điểm: xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
643/UBND 26/05/2022 Triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang Tổng thể tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
2028/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Diễm
2027/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Thanh Long
2026/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Quốc Lâm
2025/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Ngọc Định
2024/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Dương Huân
2023/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Dương Thị Kim Thoa
2022/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Thu Trang
2021/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Đỗ Văn Lập
2020/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Phan Thanh Việt
2019/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lưu Đăng Khoa
2018/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
2017/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Kim Loan
2016/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Mỹ Phượng
2015/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Hồng Phương
2014/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Minh Triều
2013/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thị Cẩm Hiểu
2012/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đỗ Thị Thơ
2011/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Đoàn Văn Mãi
2010/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Hoàng Em
2009/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đỗ Thị Kiều Mi
2008/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đỗ Kim Hoàng
2007/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Tăng Thị Như Hiền
2006/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Diệu Thảo
2005/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lê Hoàng Thiện
2004/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thị Phương
2003/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Khánh Sĩ
2002/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Thanh Liêm
2001/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Ngọc Mẫn
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1213
Đã truy cập: 1154956
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.