chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1925/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thị Thùy Dung
1924/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Châu Thị Ngọc Vàng

1923/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Huỳnh Thị Kim Thảo
1922/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Minh
1921/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Kim Phụng
1920/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Tô Thị Thủy Tiên
1919/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
1918/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đặng Thị Tám
1917/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thị Mỏng
1916/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Anh Loan
1915/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Huỳnh Như
1914/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu
1913/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ
1912/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh
1911/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trịnh Thị Kim Ngân
1910/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Quan Thị Thùy Trang
1909/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Hường
1908/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trà Thị Ngọc Sen
1907/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trương Thị Minh

1906/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thị Ngọc Trâm
1905/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Ngọc Thi
1904/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lương Thị Quỳnh Vân
1903/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Mỹ An
1902/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Chung Phước Hiệp
1901/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
1900/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lê Thị Kim Sơn
1899/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thị Hoàng Yến
1898/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh
1897/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thanh Tuyền
1896/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lý Thị Hồng Nhi
1895/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Tuyết Nhung
1894/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Thúy Linh
1893/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lê Thị Thùy Linh
1892/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang
1891/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Võ Ngọc Thy
1890/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lâm Ngọc Phương Hoài
1889/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Hồng Oanh
1888/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Kim Quyền
1887/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Hồng Hoa
1886/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Tô Văn Quang
1885/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Dao
1884/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thanh Dững
1883/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Phước Trung
1882/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Tiền
1881/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thúy Lan
1880/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đặng Thị Thu Thủy
1879/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Bùi Ngọc Lý
1878/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Hữu Phong
1877/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Thành Nhân
1876/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lương Tuấn Vũ
1875/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Văn Ngộ
1874/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Chân
1873/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Thị Oanh
1872/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Đặng Thanh Sơn
1871/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Hồ Thị Thúy An
1870/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Võ Thanh Thúy
1869/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Dương Thị Hồng Trúc
1868/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lê Thị Thanh Tuyền
1867/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Dương Cẩm Xem
1866/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Văn Thành
1865/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lê Thị Yến Mai
1864/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Thảo
1863/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Kiều Đông
1862/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Huỳnh Mai
1861/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Cà Mãnh
1860/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Đình Chiến
1859/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Thu Sương
1858/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Văn Mười
1857/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Thái Thị Thảo
1856/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Hoàng Sơn
1855/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Cao Thị Thu Hà
1854/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đặng Thị Mỹ Linh
1853/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lê Tấn Đạt
1852/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Khả Tú
1851/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Võ Thị Huỳnh Hiếu
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1210
Đã truy cập: 1154953
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.