chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1850/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Sử Khắc Huy
1849/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lâm Kim Ny
1848/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đặng Thị Cẩm Tú
1847/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Thanh Tùng
1846/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Bích Vân
1845/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trương Hoàng Việt
1844/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Phú Kiệt
1843/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Cao Thị Thúy Hằng
1842/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lương Thị Quỳnh Nga
1841/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Trần Triều Dâng
1840/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Tấn Giàu
1839/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Kim Cương
1838/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Minh Tùng
1837/QĐ-UBND 26/05/2022 Về việc hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Trần Thị Thanh Thúy
1836/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trương Trung Tính
1835/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Trần Lệ Hằng
1834/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lê Thị Phương Dung
1833/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Ngô Vũ Ngân
1832/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thị Hạnh
1831/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Kim Lan
1830/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lê Lâm Toàn
1829/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Minh Bảy
1828/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Minh Huyền
1827/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Dương Thị Cẩm Trúc
1826/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Từ Thị Diệu
1825/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Văn Thuận
1824/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lý Kim Hương
1823/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Đặng Thanh Hoàng
1822/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lê Văn Thanh
1821/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lương Đức Hậu
1820/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lê Văn Hiền
1819/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Bùi Thiên Thanh
1818/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn
1817/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Quốc Thông
1816/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đỗ Thị Yến Nhi
1815/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Trinh
1814/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Huỳnh Thanh Trúc
1813/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nở
1812/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lê Thị Chúc Xinh
1811/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Hồng Phước
1810/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thị Đôi
1809/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Thanh
1808/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Anh Mỹ
1807/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Bùi Thị Khoa
1806/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Văn Em
1805/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Lê Nguyễn
1804/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Lê Thiên Phước
1803/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Hà Văn Tiến
1802/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Kim Thời
1801/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lê Thanh Tùng
1800/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Ngô Thị Huyền Trân
1799/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Ngọc Trung
1798/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Nguyệt Trang
1797/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phạm Thị Ngọc Hạnh
1796/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Đào Hương
1795/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Hồ Hoàng Son
1794/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Võ Thị Phương Linh
1793/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Hồng Lạc
1792/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phan Thị Lệ Chi
1791/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Đỗ Văn Nhi
1790/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn
1789/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp trung học cơ sở Khóa ngày 30 tháng 5 năm 2022
1788/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lê Thị Thu Thủy
1787/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Tân
1786/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Minh Vương
1785/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phạm Thị Thu Trang
1784/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Đặng Văn Xuân
1783/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lương Hữu Vững
1782/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Văn Tâm
1781/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Văn Vũ
1780/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Phan Thị Kim An
1779/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trương Phương Thùy
1778/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh
1777/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Kiều Thanh
1776/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Trần Thị Huyền
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1215
Đã truy cập: 1154958
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.