chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1775/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đỗ Thị Chín
1774/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Thạch Thị Hồng Giang
1773/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trương Hữu Trí
1772/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Dương Kim Thoa
1771/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Sơn Lan
1770/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Võ Thị Hoa
1769/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lê Tuấn Kiệt
1768/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Văn Hậu
1767/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Thanh Tổng
1766/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Phạm Văn Hoành
1765/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thị Hồng Tươi
1764/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Cao Văn Chánh
1763/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Đặng Thị Mỹ Hạnh
1762/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Lâm Thu Cúc
118/BC-UBND 25/05/2022 Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Châu Thành A
1761/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Đặng Văn Hùng
1760/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Thanh Nguyên
1759/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Thanh Việt
1758/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Lưu Trọng Khiêm
1757/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trang Thanh Hiệp
1756/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Đăng Vinh
1755/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Trọng Tính
1754/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Tấn Lợi
1753/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Chí Quân
1752/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Nguyễn Thu Vân
1751/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Văn Bay
1750/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Trần Trung Hiếu
1749/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Võ Thị Phương Lan
1748/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Hữu Tâm
1747/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với ông Nguyễn Trương Trung Tín
1746/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên đối với bà Quách Huỳnh Uyên Thảo
107/KH-UBND 25/05/2022 Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
1745/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc cho phép bà Hà Kim Xinh, ngụ ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
1744/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc cho phép ông Phạm Văn Nhâm, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Tân Thạnh Phú, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
640/UBND 25/05/2022 Triển khai Công văn số 722/SKHĐT-THQH ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
639/UBND 25/05/2022 Triển khai Công văn số 720/SXD-QH&ĐT ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v báo cáo tình hình triển khai Đề án đô thị thông minh
638/UBND 25/05/2022 Triển khai Công văn số 721/SKHĐT-THQH ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
637/UBND 25/05/2022 Triển khai Công văn số 726/SKHĐT-THQH ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v đóng góp ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng phục vụ định hướng vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 1).
636/UBND 25/05/2022 Triển khai Công văn số 754/SGTVT-KHKT ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang V/v kiến nghị xem xét vị trí, đầu tư trụ sở làm việc phục vụ hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
635/UBND 25/05/2022 Triển khai Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1743/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc cho phép ông Đồng Khánh Toàn, ngụ ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
1742/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc cho phép ông Phan Quốc Phan, ngụ ấp Thị Tứ, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
1741/QĐ-UBND 25/05/2022 Về việc cho phép ông Huỳnh Hồng Tươi, cư ngụ Ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
634/UBND 25/05/2022 V/v ý kiến đối với đề nghị nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất nông nghiêp để lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án phi nông nghiệp
633/UBND 25/05/2022 Triển khai Công văn số 731/SKHĐT-HTĐT ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 06 tháng đầu năm 2022
632/UBND 25/05/2022 Triển khai Công văn số 759/SGTVT-QLHT ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực giao thông nông thôn góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
117/BC-UBND 25/05/2022 Kết quả thực hiện theo nội dung Công văn số 986/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang
1738/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc thành lập Tổ hỗ trợ công nghệ số cộng đồng huyện Châu Thành A
115/BC-UBND 24/05/2022 Về việc báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2021
1737/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Phan Trúc Lĩnh
1736/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phạm Thị Mỹ Xuân, sinh năm 1987, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
1735/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lý Thị Hai, sinh năm 1956, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
1734/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Đèo, sinh năm 1959, cư trú tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây
1733/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Văn Tuấn, sinh năm 1959, cư trú tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây
1732/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Đê, sinh năm 1934, cư trú tại ấp 1B, thị trấn Một Ngàn
1731/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1954, cư trú tại ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Thạnh
1730/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Đỗ Văn Tiếp, sinh năm 1970, cư trú tại ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A
1729/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Mua, sinh năm 1932, cư trú tại ấp Nhơn Thọ, xã Nhơn Nghĩa A
1728/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Bùi Thị Mây, sinh năm 1951, cư trú tại ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa A
1727/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh năm 1964, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
1726/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Nhỏ, sinh năm 1963, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
1725/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Hậu, sinh năm 1956, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
1724/QĐ-UBND 24/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Đặng, sinh năm 1931, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
629/UBND 24/05/2022 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn"
1723/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 160 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia hiến máu tình nguyện 5 lần, 10 lần và 15 lần, huyện Châu Thành A năm 2022.
59/GM-UBND 24/05/2022 Đại biểu tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Chuyển đổi số huyện Châu Thành A năm 2022
106/KH-UBND 24/05/2022 Phát động phong trào thi đua Tiêm vắc xin phòng Covid - 19 mũi 3 cho đối tượng 12 tuổi trở lên và cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Châu Thành A năm 2022
1722/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 07 cá nhân có thành tích đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích Hội thi "Giáo viên làm Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong giỏi" cấp huyện, năm học 2021 - 2022.
105/KH-UBND 23/05/2022 Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Chuyển đổi số huyện Châu Thành A năm 2022
104/KH-UBND 23/05/2022 Tổ chức hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành A
103/KH-UBND 23/05/2022 Thực hiện Mô hình "Tổ hỗ trợ công nghệ số cộng đồng" trên địa bàn
huyện Châu Thành A năm 2022
628/UBND 23/05/2022 V/v mời tham gia hướng dẫn nghiệp vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Châu Thành A
1721/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc tặng thưởng cho 01 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc đột xuất trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản và nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong cải cách hành chính năm 2022 đạt 100% hồ sơ đúng hẹn
101/KH-UBND 23/05/2022 Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2022
1720/QĐ-UBND 23/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Phạm Thanh Dững, sinh ngày 01/01/1975, cư trú tại ấp Láng Hầm A, thị trấn Rạch Gòi
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 3
Hôm nay: 1229
Đã truy cập: 1154972
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.