chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1719/QĐ-UBND 23/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Văn Lòng, sinh ngày 01/01/1971, cư trú tại ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc
1718/QĐ-UBND 23/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Tuyết Ngoan, sinh ngày 01/01/1974, cư trú tại ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc
1717/QĐ-UBND 23/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lý Thị Nhi, sinh ngày 01/01/1972, cư trú tại ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc
1716/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong cuộc thi "Toán học trực tuyến quốc tế Bricsmaht.com năm 2021".
94/TTr-UBND 23/05/2022 Về việc chuyển xếp lương công chức chuyên ngành hành chính
1715/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh
1714/QĐ-UBND 23/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phạm Văn Mảnh, sinh năm 1940, cư trú tại ấp Láng Hầm A, thị trấn Rạch Gòi
1713/QĐ-UBND 23/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lý Thị Huôl, sinh năm 1935, cư trú tại ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc
1712/QĐ-UBND 23/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Xứng, sinh năm 1939, cư trú tại ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc
1711/QĐ-UBND 23/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Hàng, sinh năm 1940, cư trú tại ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc
627/UBND 23/05/2022 V/v danh sách cán bộ Đoàn kiểm tra dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1710/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc cử cán bộ, công chức tham gia 02 lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2022
158/TB-UBND 21/05/2022 Lịch làm việc từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A
1709/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Võ Thị Vui, sinh năm 1960, cư trú tại ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây
1708/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Võ Văn Thanh, sinh năm 1954, cư trú tại ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa A
1707/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Thị Gấm, sinh năm 2001, cư trú tại ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A
1706/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1986, cư trú tại ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân
1705/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Thị Út, sinh năm 1980, cư trú tại ấp Nhơn Thọ, xã Nhơn Nghĩa A
1704/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Thị A, sinh năm 1963, cư trú tại ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân
1703/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Hồng Y, sinh năm 1968, cư trú tại ấp Trường Hòa, xã Trường Long A
1702/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Văn Nhành, sinh năm 1951, cư trú tại ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A
1701/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Phùng Thị Trang, sinh năm 1976, cư trú tại ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A
1700/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Lê Văn Xinh, sinh năm 1987, cư trú tại ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây
1699/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Võ Minh Hồng, sinh năm 1948, cư trú tại ấp 1B, xã Tân Hòa
1698/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Bùi Văn Luân, sinh năm 1977, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
1697/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Thị Là, sinh năm 1958, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
1696/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Trần Thị Hậu, sinh năm 1956, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
1695/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Huỳnh Văn Hữu, sinh năm 1962, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
113/BC-UBND 20/05/2022 Về việc đổi mới cơ chế quản lý tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
1694/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình: Lát gạch vỉa hè trước UBND thị trấn Bảy Ngàn; địa điểm: Thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1693/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000208 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cấp ngày 30/12/1991 cho ông Nguyễn Văn Thấy đứng tên chủ sử dụng
100/KH-UBND 19/05/2022 Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Châu Thành A giai đoạn 2021- 2025
99/KH-UBND 19/05/2022 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Châu Thành A năm 2022
98/KH-UBND 19/05/2022 Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023
97/KH-UBND 19/05/2022 Thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện
96/KH-UBND 19/05/2022 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

624/UBND 19/05/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị chi phục vụ tổ chức Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện
623/UBND 19/05/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Nhơn Nghĩa A để chi khoán tiền xăng xe đi, về và chi trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã
95/KH-UBND 19/05/2022 Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A
94/KH-UBND 19/05/2022 Xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị nâng cao giai đoạn 2021-2025
110/BC-UBND 19/05/2022 Kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn huyện Châu Thành A từ năm 2016-2020
1688/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa và mua sắm thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Hòa; địa điểm: xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1687/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa và mua sắm thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Rạch Gòi; địa điểm: thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
109/BC-UBND 19/05/2022 Đề xuất bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A
1686/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa và mua sắm thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Trường Long A; địa điểm: xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
620/UBND 19/05/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Nội vụ huyện để chi tiếp Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
619/UBND 19/05/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Hội Luật gia huyện để chi mua sắm máy điều hòa nhiệt độ và bàn làm việc phục vụ công tác chuyên môn
1685/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc thành lập Hội đồng giám khảo, tổ thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Châu Thành A lần thứ XV năm 2022
1684/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Châu Thành A
618/UBND 19/05/2022 V/v triển khai Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh Hậu Giang
1682/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp Quốc gia năm học 2021-2022.
1681/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong Cuộc thi "Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng" huyện Châu Thành A lần thứ IX- năm 2022
616/UBND 19/05/2022 Triển khai Công văn số 650/SCT-QLCN ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về việc mời tham luận tại Hội thảo: "Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Công nghiệp tỉnh Hậu Giang"
615/UBND 19/05/2022
V/v tham gia ý kiến thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trụ sở làm việc phục vụ hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
614/UBND 19/05/2022 Triển khai Công văn số 683/SXD-TTr ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng
613/UBND 19/05/2022 V/v xin ý kiến nội dung phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng)
612/UBND 19/05/2022 V/v thỏa thuận phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng)
611/UBND 19/05/2022 V/v ý kiến giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử "Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ" tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A
610/UBND 19/05/2022 V/v đăng ký bổ sung danh mục Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2022 và giai đoạn năm 2021-2030
609/UBND 19/05/2022 Triển khai Công văn số 714/SGTVT-KHKT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang V/v phối hợp hỗ trợ cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ công tác lập quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành
1680/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc cho phép ông Lương Văn Chín, ngụ ấp 1B, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
1679/QĐ-UBND 19/05/2022 Về việc cho phép ông Nguyễn Văn Tỉnh và bà Phạm Thị Thanh Liêm, cùng cư ngụ ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
607/UBND 18/05/2022 V/v hỗ trợ tăng công suất sử dụng điện tại Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A
1678/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện Dân quân năm thứ nhất năm 2022.
605/UBND 17/05/2022 Triển khai Công văn số 1002/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang V/v đăng ký điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 (lần 2)
1676/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Hồ Hữu Toàn
1675/QĐ-UBND 17/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Hà Thị Oanh, sinh năm 1977, cư trú tại ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn
1674/QĐ-UBND 17/05/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Hoàng Phúc, sinh ngày 18/06/2006, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
1673/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Út Bình, sinh ngày 01/06/1962, cư trú tại ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Phú Thạnh
1672/QĐ-UBND 17/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thị Khoe, sinh ngày 01/06/1942, cư trú tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh
1671/QĐ-UBND 17/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Đặng Thị Hữu, sinh ngày 01/01/1950, cư trú tại ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn
1670/QĐ-UBND 17/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Phú, sinh ngày 26/05/1985, cư trú tại ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn
1669/QĐ-UBND 17/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Thủ, sinh ngày 01/01/1947, cư trú tại ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn
1668/QĐ-UBND 17/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Tấn Cường, sinh ngày 06/12/1995, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
1667/QĐ-UBND 17/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Văn Út, sinh ngày 10/12/1972, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1241
Đã truy cập: 1154984
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.