chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
603/UBND 17/05/2022 V/v triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
602/UBND 17/05/2022 Triển khai Công văn số 33/VPĐPNTM ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang V/v đề xuất nhu cầu vốn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.
107/BC-UBND 17/05/2022 Kết quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và triển khai một số nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022
1665/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc giải quyết thôi việc đối với ông Lê Thanh Bình, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trường Long A
93/KH-UBND 17/05/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng (Đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang)
106/BC-UBND 16/05/2022 Tình hình hoạt động của các camera tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công huyện và Bộ phận một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
599/UBND 16/05/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa để chi mua máy vi tính trang bị cho đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã phục vụ công tác chuyên môn
598/UBND 16/05/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để chi hỗ trợ cho các Tổ vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện (đợt 2)
597/UBND 16/05/2022 Triển khai Công văn số 639/UBND-NCTH ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1663/QĐ-UBND 16/05/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000296 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cấp ngày 18/9/1997 cho hộ Lê Văn Việt đứng tên chủ sử dụng
91/TTr-UBND 16/05/2022 Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho 01 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc đột xuất trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân doanh nghiệp tạo tài khoản và nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong cải cách hành chính
1662/QĐ-UBND 16/05/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 257 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua làm theo Bác để "Lợi nhuận tăng - Lao động giỏi - Tiết kiệm hay - Công tác tốt" huyện Châu Thành A (11/6/2021 - 11/6/2022)
105/BC-UBND 16/05/2022 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ
1661/QĐ-UBND 16/05/2022 Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH00297 do ông Nguyễn Văn Tùng đứng tên chủ sử dụng; đất tọa lạc ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1657/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phạm Thị Tuyết Nga, sinh năm 1966, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
1656/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Út, sinh năm 1956, cư trú tại ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân
1655/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lý Thị Ây, sinh năm 1927, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
1654/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1964, cư trú tại ấp 1B, xã Tân Hòa
1653/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Dương Văn Mẹo, sinh năm 1938, cư trú tại ấp Trường Hòa, xã Trường Long A
1652/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Lánh, sinh năm 1932, cư trú tại ấp Trường Hiệp, xã Trường Long A
1651/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Huôi, sinh năm 1939, cư trú tại ấp Trường Bình, xã Trường Long A
1650/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Trung Tính, sinh năm 1986, cư trú tại ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa A
1649/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Văn Tới, sinh năm 1950, cư trú tại ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa A
1648/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Thị Vui, sinh năm 1960, cư trú tại ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây
1647/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Hoàng Dũng, sinh năm 1960, cư trú tại ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây
1646/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1968, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
1645/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Thị Thu Tư, sinh năm 1971, cư trú tại ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn
1644/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Từ Thị Kiếm, sinh năm 1933, cư trú tại ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn
1643/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Văn Thành, sinh năm 1952, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
1642/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Lê Văn Vinh, sinh năm 1931, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
1641/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Hai, sinh năm 1948, cư trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh
1640/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Hưng, sinh năm 1933, cư trú tại ấp Xẻo Cao A, xã Thạnh Xuân
1639/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Văn Giáp, sinh năm 1984, cư trú tại ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi
1638/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Thị Thẳng, sinh năm 1953, cư trú tại ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi
1637/QĐ-UBND 13/05/2022 Thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Mai Giàu, sinh năm 1956, cư trú tại ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc
1636/QĐ-UBND 13/05/2022 Thu hồi trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Thị Liên sinh ngày 01/01/1934, cư trú tại ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây
1635/QĐ-UBND 13/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 01/01/1960, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
1634/QĐ-UBND 13/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Đặng Văn Tấn, sinh ngày 01/01/1955, cư trú tại ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc
1633/QĐ-UBND 13/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lý Thị Vân, sinh ngày 01/01/1940, cư trú tại ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc
1632/QĐ-UBND 13/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Minh Quang, sinh ngày 12/10/1972, cư trú tại ấp 6B, Tân Hòa
1631/QĐ-UBND 13/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Cao Ánh Tiên, sinh ngày 18/07/1982, cư trú tại ấp 4B, Tân Hòa
1630/QĐ-UBND 13/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Phạm Thị Nên, sinh ngày 10/03/1954, cư trú tại ấp 4B, Tân Hòa
1629/QĐ-UBND 13/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Tạ Thị Bê, sinh ngày 01/01/1945, cư trú tại ấp 4A, Tân Hòa
1628/QĐ-UBND 13/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 08/04/1960, cư trú tại ấp 2A, Tân Hòa
1627/QĐ-UBND 13/05/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thị Ba, sinh ngày 01/01/1952, cư trú tại ấp 1A, Tân Hòa
594/UBND 13/05/2022 Triển khai Công văn số 986/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang V/v thực hiện nội dung Công văn số 968/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 25/4/2022 của Tổng cục Quản lý đất đai
593/UBND 13/05/2022 Triển khai Công văn số1201/STC-QLNS ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
592/UBND 13/05/2022 Triển khai Công văn số 651/SKHĐT-THQH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023
591/UBND 13/05/2022 Triển khai Công văn số 649/SKHĐT-THQH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về bố trí vốn ngân sách địa phương để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang).
590/UBND 13/05/2022 Triển khai Công văn số 631/SCT-QLCN ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp báo cáo 05 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
1626/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc đạt hạng nhất, nhì, ba và thành tích tiêu biểu trong Tiêm vắc xin Vero Cell phòng Covid-19 mũi 1 cho đối tượng 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Châu Thành A
92/KH-UBND 13/05/2022 Phát động phong trào thi đua thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A
589/UBND 12/05/2022 V/v xác nhận loại đất khi thực hiện hồ sơ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp của ông Đoàn Thanh Cao
91/KH-UBND 12/05/2022 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Đô thị theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
90/KH-UBND 12/05/2022 Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành A
54/GM-UBND 12/05/2022 Dự Lễ trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A
588/UBND 12/05/2022 V/v xác nhận điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và loại đất để tính bồi thường đối với các hộ bị ảnh hưởng dự án Khu Tái định cư xã Tân Phú Thạnh
587/UBND 12/05/2022 V/v góp ý giá đất cụ thể để trình phê duyệt lại hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể của dự án: Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1
1625/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Lát gạch vỉa hè trước UBND thị trấn Bảy Ngàn; địa điểm: thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
103/BC-UBND 12/05/2022 Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Anh Đào
90/TTr-UBND 12/05/2022 Thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Anh Đào
586/UBND 12/05/2022 V/v cấp hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Lao động huyện để chi tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" năm 2022 nhân Kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế lao động
102/BC-UBND 12/05/2022 Đăng ký kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Châu Thành A
585/UBND 12/05/2022 Triển khai Công văn số 654/SXD-QLXD ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trụ sở làm việc phục vụ hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
584/UBND 12/05/2022 Triển khai Công văn số 962/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang V/v tăng công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh
583/UBND 12/05/2022 V/v phát hành và lưu trữ văn bản điện tử thay thế văn bản giấy
1623/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình: Nâng cấp, sửa chữa và mua sắm thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thạnh Xuân; địa điểm: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
1622/QĐ-UBND 12/05/2022 Về việc thành lập, công nhận Hội đồng trường đối với các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở công lập
582/UBND 12/05/2022 V/v xin ý kiến đề xuất đầu tư phố đi bộ dọc theo kênh Tân Hiệp từ cầu Tân Hiệp đường 30 tháng 4 đến sau Huyện ủy Châu Thành A
581/UBND 12/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
88/KH-UBND 11/05/2022 Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông" huyện Châu Thành A năm 2022
580/UBND 11/05/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ
1621/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Trần Thị Thu Tư, sinh năm 1971, cư trú tại ấp 4B, thị trấn Bảy Ngàn
1620/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Lê Văn Thành, sinh năm 1952, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
1619/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Lê Thị Ơn, sinh năm 1967, cư trú tại ấp Long An, thị trấn Cái Tắc
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 4
Hôm nay: 1253
Đã truy cập: 1154996
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.