chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1618/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Trần Thị Sang, sinh năm 1954, cư trú tại ấp 1B, thị trấn Một Ngàn
1617/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Đặng Văn Út, sinh năm 1945, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
1616/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Đoàn Văn Phúc, sinh năm 1972, cư trú tại ấp 1A, xã Tân Hòa
1615/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Hứa Hồng Hải, sinh năm 1981, cư trú tại ấp 3B, xã Tân Hòa
1614/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Văn Hồ, sinh năm 1967, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
1613/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Nguyễn Thị Xiếng, sinh năm 1947, cư trú tại ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Thạnh
1612/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông (bà) Châu Thanh Tuấn, sinh năm 1986, cư trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh
579/UBND 11/05/2022 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế
1611/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Hồ Văn Khanh
1610/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đoàn Minh Cầm
578/UBND 11/05/2022 V/v góp ý dự thảo Phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022 - 2023
577/UBND 11/05/2022 V/v tổ chức Đại hội Nhơn sanh nhiệm kỳ (2022 - 2027) của Họ Đạo thị trấn Rạch Gòi
576/UBND 11/05/2022 V/v tổ chức Đại hội Nhơn sanh nhiệm kỳ (2022 - 2027) của Họ Đạo Tân Hòa (thị trấn Bảy Ngàn)
86/KH-UBND 10/05/2022 Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
574/UBND 10/05/2022 V/v góp ý Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
573/UBND 10/05/2022 V/v tham gia ý kiến đối với đề xuất của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang
572/UBND 10/05/2022 Triển khai Công văn số 621/SKHĐT-THQH ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang V/v rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
1609/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc cho phép ông Võ Văn Đồ, ngụ ấp Trường Hòa, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
571/UBND 10/05/2022 V/v xác nhận loại đất khi thực hiện hồ sơ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp của ông Đặng Văn Sáu
85/KH-UBND 10/05/2022 Xây dựng mô hình hỗ trợ người trồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A năm 2022
84/KH-UBND 10/05/2022 Hành động ứng phó biến đổi khí hậu của huyện Châu Thành A giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
570/UBND 10/05/2022 Thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030"
100/BC-UBND 10/05/2022 Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 21/01/2022 của Bộ Chính trị
569/UBND 10/05/2022 Triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha), Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu, Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A (phần diện tích còn lại khoảng 25 ha), Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61).
568/UBND 10/05/2022 Triển khai Công văn số 1082/STC-QLGCSDN ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang V/v tăng cường quản lý nhà nước trong công tác xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có).
1608/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Bá Duy
1607/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trần Công Luận
99/BC-UBND 10/05/2022 Kết quả 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
1606/QĐ-UBND 10/05/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn huyện theo Công văn số 29/UBND-NCTH ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (đợt 2)
1605/QĐ-UBND 10/05/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn huyện theo Công văn số 29/UBND-NCTH ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (đợt 1)
1604/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường,hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất dự án Trường mầm non Anh Đào
567/UBND 10/05/2022 V/v ý kiến vị trí xây dựng trụ sở làm việc phục vụ hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
566/UBND 09/05/2022 Triển khai Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2022.
565/UBND 09/05/2022 V/v xác nhận điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và loại đất để tính bồi thường đối với hộ ông Nguyễn Văn Hiếu bị ảnh hưởng dự án Khu Tái định cư xã Tân Phú Thạnh
561/UBND 09/05/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện để chi tổ chức Hội thi Tân cổ giao duyên - Trích đoạn cải lương và tuyên truyền giới thiệu sách huyện Châu Thành A năm 2022
560/UBND 09/05/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện để chi tổ chức "Biểu diễn Văn hóa văn nghệ và triển lãm sách lưu động" tại các điểm trường học trên địa bàn huyện Châu Thành A lần thứ I năm 2022
559/UBND 09/05/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ huyện để chi thực hiện chương trình "Mắt sáng cho người nghèo, người cao tuổi" năm 2022
96/BC-UBND 09/05/2022 Về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngủ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
1603/QĐ-UBND 09/05/2022 Về việc nâng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với bà Lê Thị Thu Hường
1602/QĐ-UBND 09/05/2022 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Thị Ngân)
1601/QĐ-UBND 09/05/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 huyện Châu Thành A
53/GM-UBND 08/05/2022 Họp bàn việc thành lập Tổ Ứng dụng công nghệ thông tin huyện
52/GM-UBND 06/05/2022 Dự thông qua quy hoạch Trung tâm dạy nghề đào tạo và sát hạch
lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang
156/TB-UBND 06/05/2022 Lịch làm việc từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022 của
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A
1600/QĐ-UBND 06/05/2022 Về việc cho phép bà Dương Thị Nhỏ, ngụ ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hâu Giang được chuyển mục đích sử dụng đất
557/UBND 06/05/2022 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2022 của Ban Bí thư
1599/QĐ-UBND 06/05/2022 V/v cho phép ông Trần Văn Dũng, ngụ Căn hộ 02 tầng 12A (12A.02) Chung cư 86, đường Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh được chuyển mục đích sử dụng đất
1598/QĐ-UBND 06/05/2022 Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sơn hàng rào xung quanh cơ quan và thay cửa cổng cơ quan
556/UBND 06/05/2022 Triển khai Công văn số 909/STNMT-TTPTQĐ ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang V/v góp ý Kế hoạch tổng thể tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
555/UBND 06/05/2022 Triển khai Công văn số 1757/VP.UBND-NCTH ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang V/v xin ý kiến góp ý Kế hoạch Định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
553/UBND 06/05/2022 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Nguyễn Minh Luân, Trần Hoàng Lưu )
552/UBND 06/05/2022 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (Dương Văn Mẹo, Huỳnh Văn Bé)
95/BC-UBND 05/05/2022 Về việc kết quả thực hiện Kết luận số 27/KL-TTr ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
155/TB-UBND 05/05/2022 V/v điều chỉnh thời gian điều tra, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu dân cư - Thương mại xã Tân Hòa (nay là thị trấn Bảy Ngàn)
549/UBND 05/05/2022 Triển khai Công văn số 313/DHG-BQLDA ngày 03 tháng 5 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về việc giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch xây dựng Nhà máy Betalactam dự án "Đầu tư mở rộng Nhà máy Dược phẩm và Nhà máy in Bao bì DHG" tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh
94/BC-UBND 05/05/2022 Kết quả thực hiện 4 phong trào thi đua do Trung ương và các phong trào do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động
154/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (hộ Nguyễn Văn Hùng)
547/UBND 05/05/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh
153/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Nguyễn Huỳnh Phước Lộc)
152/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) Võ Thị Kim
151/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Lê Thị Thúy)
150/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Đỗ Hữu Đức)
149/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Trần Văn sách)
148/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Trần Văn Rồi)
147/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Võ Văn Tư)
146/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Đỗ Duy Khang)
145/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Đỗ Văn Giàu)
144/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Lê Văn Tuấn)
143/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Nguyễn Văn Minh)
142/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Trương Văn Vũ)
141/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Nguyễn Văn Mánh)
140/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Nguyễn Văn Út)
139/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Cao Văn Tây)
138/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (Trần Văn Hòn)
137/TB-UBND 05/05/2022 Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 929 (đoạn từ Đường tỉnh 931B đến quốc lộ 61) (thuộc địa bàn huyện Châu Thành A) (nguyễn Thị Hai)
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1264
Đã truy cập: 1155007
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.