chi dao dieu hanh - Châu Thành A

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11574 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2641/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Đôi, sinh năm 1955, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
2640/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1932, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
2639/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1957, cư trú tại ấp 1A, xã Tân Hòa
2638/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Văn Vui, sinh năm 1932, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
2637/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Ba, sinh năm 1938, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
2636/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Đào Văn Ba, sinh năm 1939, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2635/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Võ Thị Hai, sinh năm 1930, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2634/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Huỳnh Thị Hoa, sinh năm 1968, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
2633/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Phạm Thị Tròn, sinh năm 1959, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2632/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 14/08/1962, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2631/QĐ-UBND 20/07/2022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội đối với ông (bà) Trần Văn Nghĩa, sinh ngày 21/08/2006, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2630/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thanh Tâm, sinh ngày 30/04/1961, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
2629/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trương Thị Ba, sinh ngày 01/01/1959, cư trú tại ấp 3B, xã Tân Hòa
2628/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Phúc Lộc, sinh ngày 17/05/1994, cư trú tại ấp 4A, xã Tân Hòa
2627/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Đặng Văn Vũ, sinh ngày 01/01/1973, cư trú tại ấp 1B, xã Tân Hòa
2626/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Tô Thị Tần, sinh ngày 01/01/1947, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
2625/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Xinh Nhỏ, sinh ngày 15/08/1956, cư trú tại ấp 2A, xã Tân Hòa
2624/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Võ Văn Quang, sinh ngày 02/02/1949, cư trú tại ấp 1A, xã Tân Hòa
2623/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Cầu, sinh ngày 01/01/1983, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
2622/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thị Điệp, sinh ngày 01/01/1954, cư trú tại ấp 2B, xã Tân Hòa
2621/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lương Văn Ngon, sinh ngày 01/01/1950, cư trú tại ấp 4B, xã Tân Hòa
2620/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Phạm Hữu Tài, sinh ngày 01/01/1957, cư trú tại ấp 1A, xã Tân Hòa
2619/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Trọng Phú, sinh ngày 01/01/1986, cư trú tại ấp 3A, xã Tân Hòa
2618/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Vui, sinh ngày 01/01/1932, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
2617/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Huỳnh Út Hiền, sinh ngày 01/01/1976, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
2616/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Đào Thị Hồng Mãnh, sinh ngày 01/01/1970, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2615/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Trai Lớn, sinh ngày 01/01/1968, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2614/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thanh Lâm, sinh ngày 20/12/1995, cư trú tại ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn
2613/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Văn Thương, sinh ngày 01/01/1960, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2612/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Tuyết Mai, sinh ngày 09/09/1947, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2611/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Kim Sen, sinh ngày 22/10/1962, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2610/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Danh Thị Sen, sinh ngày 29/07/1960, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2609/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 01/01/1951, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
2608/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thanh Tùng, sinh ngày 08/09/2002, cư trú tại ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn
2607/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Trần Thị Hải, sinh ngày 01/01/1952, cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn
2606/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Lê Thị Út Mười Một, sinh ngày 01/01/1962, cư trú tại ấp 6B, xã Tân Hòa
2605/QĐ-UBND 20/07/2022 Trợ cấp cho ông (bà) Nguyễn Hoàng Chót, sinh ngày 01/01/1982, cư trú tại ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân
925/UBND 19/07/2022 V/v danh sách thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành văn hóa và thể thao
185/BC-UBND 19/07/2022 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ
2604/QĐ-UBND 19/07/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Công ty Cổ phần Thuỷ sản CAFATEX (đợt 9)
135/TTr-UBND 19/07/2022 Về việc xin hỗ trợ kinh phí tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn huyện Châu Thành A theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 3)
924/UBND 19/07/2022 V/v ý kiến đánh giá điều kiện sinh lời, lợi thế dự án: Tuyến dân cư vượt lũ Tân Thuận (nay là xã Tân Hòa)
923/UBND 19/07/2022 V/v góp ý Kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
2602/QĐ-UBND 19/07/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND xã Nhơn Nghĩa A; hạng mục phát sinh: Ốp gạch tường khu vệ sinh; địa điểm: xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
184/BC-UBND 19/07/2022 Tiến độ thực hiện dự án Khu Trung tâm thương mại Một Ngàn, huyện Châu Thành A
922/UBND 19/07/2022 Triển khai Công văn số 1514/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc ý kiến về quy hoạch tại vị trí đất Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn bị ảnh hưởng dự án Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 (Khu vực cho Công ty TNHH Lạc Tỷ II thuê đất).
2601/QĐ-UBND 18/07/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Công ty TNHH Phú Thạnh (đợt 8)
921/UBND 18/07/2022 V/v chủ trương cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành A để chi thực hiện nạo vét thông thoát cống khu vực chợ Trường Long Tây
920/UBND 18/07/2022 V/v chấp hành thời gian ra, vào Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chế độ phối hợp, thỉnh thị, báo cáo, hội họp, chào cờ, đậu xe gắn máy, xe ô tô và thực hiện văn hóa công sở
919/UBND 18/07/2022 V/v chủ trương cấp bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân thị trấn Bảy Ngàn để chi thực hiện nâng cấp sửa chữa máy tol và sê nô cơ quan Công an thị trấn phục vụ công tác chuyên môn
183/BC-UBND 18/07/2022 Kết quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và triển khai một số nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022
143/KH-UBND 18/07/2022 Tuyên dương, khen thưởng thành tích cao trong các lĩnh vực sản xuất, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành A năm 2022 và những năm tiếp theo
2600/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000523 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cấp ngày 02/10/1993 cho hộ Nguyễn Văn Sơn và (vợ) Lê Thị Sâm đứng tên chủ sử dụng
2599/QĐ-UBND 18/07/2022 Phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Châu Thành A đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
134/TTr-UBND 18/07/2022 Về việc xin hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Trường mẫu giáo Sen Hồng, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A
2598/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc cho phép ông Hồ Thanh Trí, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành A đi nước ngoài
181/BC-UBND 18/07/2022 Tình hình kinh phí hết nhiệm vụ chi thực hiện các chế độ chính sách; kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Châu Thành A năm 2021
2596/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000159 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cấp ngày 02/10/1993 cho ông Đỗ Văn Đệ đứng tên chủ sử dụng
133/TTr-UBND 18/07/2022 Về việc xin điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 (theo mô hình nông thôn mới của chính phủ)
257/TB-UBND 18/07/2022 Lịch làm việc từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A
80/GM-UBND 18/07/2022 Họp trực tuyến với các xã, thị trấn sơ kết công tác chuyển đổi số
2595/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp trên địa bàn xã Thạnh Xuân (ấp So Đũa Bé, ấp So Đũa Lớn, ấp Xẻo Cao và ấp Trầu Hôi)
2594/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp sửa chữa Trường tiểu học Thạnh Xuân; địa điểm: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2593/QĐ-UBND 18/07/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa trường tiểu học Nhơn Nghĩa A1; địa điểm: xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
2592/QĐ-UBND 18/07/2022 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường THCS Nhơn Nghĩa A (giai đoạn 2)
138/KH-UBND 18/07/2022 Phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Châu Thành A
137/KH-UBND 18/07/2022 Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện Châu Thành A
2591/QĐ-UBND 15/07/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình (đợt 7)
2590/QĐ-UBND 15/07/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Công ty TNHH MTV Bê Tông Hamaco (đợt 6)
915/UBND 15/07/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị chi tham gia trưng bày tại Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2022
914/UBND 15/07/2022 V/v chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho Văn phòng Huyện ủy để chi sửa chữa hệ thống âm thanh phòng họp trực tuyến của Huyện ủy
2588/QĐ-UBND 15/07/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Công ty TNHH Thanh Khôi (đợt 4)
180/BC-UBND 15/07/2022 Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành A
2587/QĐ-UBND 15/07/2022 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Sen Hồng; địa điểm: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
913/UBND 15/07/2022 V/v cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để chi tham dự Hội thi Ẩm thực "Hương sắc Hậu Giang" lần thứ II - năm 2022
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 1275
Đã truy cập: 1155018
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.