Chi tiết

 

Chuyển biến tích cực về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ngày 01-03-2021 - Lượt xem: 99

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), thời gian qua, Công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Vị Thủy đã có nhiều chuyển biến tích cực; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức, phương thức thực hiện; nội dung giám sát, phản biện được mở rộng, thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, góp phần rất lớn vào việc xây dựng và thực thi các thể chế, chính sách, chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị phản biện kế hoạch bảo vệ môi trường

của huyện giai đoạn 2020 - 2025

Trong năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia tích cực trong việc đóng góp nội dung văn kiện, đề án nhân sự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy ý kiến đóng góp, thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV. Lấy ý kiến đối với ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, dân tộc, cựu chiến binh, cựu quân nhân, thân nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn huyện góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện, đề án nhân sự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Ủy ban ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện hiệp thương xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội với 27 nội dung; trong đó, cấp huyện 13 nội dung, cấp xã 14 nội dung xung quanh các vấn đề về việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến kinh phí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; kinh phí nâng cấp sửa chữa lộ giao thông nông thôn; giám sát việc cấp phát chế độ cho người ngưng bán vé số; đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; người nghèo, cận nghèo; lao động tự do bị ảnh hưởng Covid-19,...; tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân huyện. Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn thực hiện giám sát về việc xây dựng lộ giao thông nông thôn tại thị trấn Nàng Mau, xã Vị Thủy, giám sát thu quỹ phòng chống thiên tai xã Vị Trung và việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo tại xã Vị Đông. Ngoài ra, phối hợp với các ngành tham mưu tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý để thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bước sang năm 2021, tiếp tục tinh thần đổi mới, nêu cao mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cùng sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện gần 30 cuộc với 18 nội dung ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, để đảm bảo việc thực hiện các chủ trương, chính sách được phù hợp và đúng quy định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện. Đồng thời, tổ chức thực hiện đúng và có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và hạn chế vi phạm pháp luật góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năng Nguyễn


Đang online: 5
Hôm nay: 676
Đã truy cập: 2703369