Chi tiết

 

Họp Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ hai

Ngày 10-02-2021 - Lượt xem: 389

Ngày 9/2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức cuộc họp lần thứ hai. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Dự họp còn có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cơ quan thường trực và một số thành viên của Ủy ban cầu cử tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ hai

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập Tổ chuyên viên, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự - an toàn xã hội... Tất cả UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử HĐND cấp huyện, cấp xã.

Dự kiến toàn tỉnh có 590.186 cử tri, có 12 đơn vị bầu cử, dự kiến có 870 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đến nay, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành sớm hơn từ 9 đến 14 ngày so quy định. Hiện tại 75/75 xã, phường, thị trấn đang rà soát, điều tra số lượng, đảm bảo không để bất kỳ cử tri nào đủ quyền bầu cử mà không được đưa tên vào danh sách cử tri.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thành lập 2 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổng hợp, thống kê đầy đủ thông tin cử tri, lưu ý rà soát danh sách cử tri đi làm ăn xa, vắng mặt tại địa phương để vận động công tác bầu cử đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất. Các trưởng tiểu ban khẩn trương xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tiểu ban, tổ chức tập huấn cho các đồng chí tham gia phục vụ bầu cử tại địa phương nắm sát, chắt các biểu mẫu để thực hiện; đề nghị thành lập thêm Tiểu ban chăm sóc sức khỏe bầu cử; giao Sở Nội vụ cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ các quy trình, thủ tục bầu cử trước khi tiến hành thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định./.

An Nhiên


Đang online: 27
Hôm nay: 2454
Đã truy cập: 2548980