Chi tiết

 

Quyết định về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày 13-01-2021 - Lượt xem: 158

Quyết định về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

          Ngày 11/01/2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Hình ảnh minh họa

          Theo Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, mức tặng quà cho các đối tượng gồm:

1. Mức quà 600.000 đồng:

- Người có công với cách mạng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ  81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

2. Mức quà 300.000 đồng:

- Người có công với cách mạng: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ  80% trở xuống lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;  thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng.

- Đại diện thân nhân liệt sỹ.

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, mức tặng có tăng lên so với năm 2020 (quà 400.000 đồng tăng lên 600.000 đồng và quà 200.000 đồng tăng lên 300.000 đồng) .

Theo Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11/01/2021 của Chủ tịch nước, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy sẽ phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng được tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phê duyệt./.

Trần Văn Kế


Đang online: 21
Hôm nay: 2355
Đã truy cập: 2548881