Chi tiết

 

Tham mưu tốt hơn nữa công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19

Ngày 22-01-2021 - Lượt xem: 184

Ngày 19/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Đồng Văn Thanh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, ngành Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh giao và đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ, đã tham mưu UBND tỉnh,  trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao bổ sung biên chế sự nghiệp; giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 đảm bảo số lượng theo yêu cầu vị trí việc làm; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định của Chính phủ được gần 200 trường hợp.

Bên cạnh đó, ngành Nội vụ đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và biên chế nhằm sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và giảm đầu mối tổ chức bên trong, loại bỏ những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Trong năm, đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự và đề án vị trí việc làm đối với 18/19 đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 18; phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự và đề án vị trí việc làm đối với 22/41 đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19.

Tổ chức 270 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với hơn 23 nghìn học viên tham gia, tham mưu công tác điều chỉnh địa giới hành chính đạt hiệu quả tích cực như đề nghị Trung ương thành lập phường Hiệp Lợi và thành phố Ngã Bảy, bảo vệ Đề án sáp nhập xã Phú An và thị trấn Ngã Sáu thuộc huyện Châu Thành, thành lập và điều hành tổng đài cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang… tham mưu đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã thành phố đảm bảo công khai, khách quan, chính xác.

Công tác thi đua, khen thưởng được nghiên cứu, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức thi đua có nề nếp, phù hợp tình hình thực tế, trong năm đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V. Thực hiện tốt việc triển khai các văn bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của cấp trên và hoàn thành chế độ báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ đúng theo quy định. Công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp.

Đ/c Đồng Văn Thanh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận cũng nhất trí cao với báo cáo tổng kết của ngành năm 2020, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ năm 2021 là rất quan trọng, toàn ngành phải hết sức nỗ lực ngay từ đầu năm để tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành tốt công tác cán bộ; quản lý công chức, viên chức; xây dựng tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền; thi đua khen thưởng; công tác tôn giáo của tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các kết quả đạt được của ngành Nội vụ tỉnh Hậu Giang; đồng thời đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục tích cực trong công tác tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 đối với những đơn vị chưa hoàn thành; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ; rà soát công tác khen thưởng, đặc biệt là chú trọng khen thưởng những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lao động, sản xuất, những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

An Nhiên


Đang online: 19
Hôm nay: 2206
Đã truy cập: 2548733