Chi tiết

 

Tổng kết thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 18-02-2021 - Lượt xem: 106

Tài liệu hội nghi

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1. Bao cao tong ket de an 986.pdf_20210218113233.pdf

Đang online: 19
Hôm nay: 2574
Đã truy cập: 2549100