Chi tiết

 

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 22-01-2021 - Lượt xem: 202

Ngày 21/01, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương, có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị  Kim Ngân; các đồng chí trong Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Hậu Giang

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh và các cá nhân trực tiếp phục vụ bầu cử. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố của tỉnh có thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, những mặt nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua, rút ra nhiều bài học quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Cùng với sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân; đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, Nhân dân được lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội.

 Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, cũng như ý nghĩa to lớn của Cuộc bầu cử lần này, BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm 2021; công tác chuẩn bị Cuộc bầu cử đồng thời với chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,… Đồng chí đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của Cuộc bầu cử, để Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở trở thành ngày hội của toàn dân,…

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,…

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đúng theo các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để Nhân dân lựa chọn bầu trong nhiệm kỳ sắp tới.

 Qua đây, cũng đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí  nhấn mạnh Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong phạm vi rộng khắp toàn quốc, do đó chúng ta cần phải tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để chúng ta triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định./.

An Nhiên


Đang online: 18
Hôm nay: 2552
Đã truy cập: 2549078