Chi tiết

 

Vị Thủy: Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 14-04-2021 - Lượt xem: 38

Vừa qua, từ ngày 01 – 05/4/2021 huyện Vị Thủy thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ở các xã, thị trấn của huyện. Thành phần tham gia đoàn kiểm tra gồm có các ông, bà là ủy viên Ủy ban bầu cử, thành viên ban chỉ đạo bầu cử huyện, thành viên tổ chuyên viên cấp huyện. Ông Lý Hùng Em, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 01 gồm các xã Vị Thủy, Vĩnh Thuận Tây và thị trấn Nàng Mau; Ông Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 02 gồm các xã Vị Trung, Vị Thắng, Vĩnh Trung và Vĩnh Tường; Ông Đoàn Minh Thanh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 03 gồm các xã Vị Đông, Vị Thanh và Vị Bình.