Chi tiết

 

Đến năm 2022, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Dự án VnSAT

Ngày 03-04-2021 - Lượt xem: 104

Ngày 31/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng một số sở, ngành liên quan có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh về tình hình thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) được triển khai tại Hậu Giang ở 32 xã trong giai đoạn 2015 - 2020. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, dự án đã mang lại những tín hiệu tích cực, từng bước thay đổi tập quán sản xuất của người dân, giúp nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác bền vững, nâng cao chất lượng nông sản và liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến liên kết, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, hợp tác xã. Với trên 86 nghìn nông dân hưởng lợi từ dự án, gần 13.200ha diện tích áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm”, 8.600ha diện tích lúa có hợp đồng bao tiêu… dự án đã giúp tăng thu nhập cho nông dân trên 25%.

Trên cơ sở một số tiểu dự án phát sinh nên Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh được gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 30/6/2022, việc gia hạn này sẽ tạo điều kiện cho tỉnh khắc phục công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 cũng như lập các thủ tục trình phân bổ vốn đầu tư công trung hạn thực hiện tiểu dự án phát sinh nâng cấp sửa chữa mặt đê bao bảo vệ vùng sản xuất lúa kết hợp giao thông nông thôn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Nhằm kịp thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh phối hợp với Sở Tài chính cùng các sở, ngành đơn vị liên quan chủ động triển khai các thủ tục đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định; khẩn trương rà soát trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh kế hoạch vốn tổng thể dự án; đồng thời, đề nghị bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 nguồn Ngân sách Trung ương. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đến tháng 6/2022 phải hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ mà dự án đề ra.

An Nhiên


Đang online: 6
Hôm nay: 411
Đã truy cập: 2703104