Chi tiết

 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN BỀN VỮNG GẮN VỚI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HẬU GIANG XANH

Ngày 08:24:39 21-01-2022 - Lượt xem: 1282

Huyện Vị Thủy hiện có 05 xã gồm Vị Thanh, Vị Thủy, Vị Thắng, Vị Trung, Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới và đang hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê nông thôn, cảnh quan môi trường có nhiều khởi sắc, đường làng, ngõ xóm khang trang, xanh - sạch - đẹp, nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường đã được nâng lên, các hộ gia đình quan tâm hơn đến giữ gìn vệ sinh tại gia đình, môi trường sống được bảo vệ, điều kiện sinh hoạt của người dân được cải thiện.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề án Hậu Giang xanh đề ra đến năm 2025 là phấn đấu 50% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý tập trung hoặc tự xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; riêng đối với các xã nông thôn mới nâng cao đạt từ 95% trở lên, chính quyền địa phương đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại hộ gia đình thành rác vô cơ và rác hữa cơ để có phương pháp xử lý hiệu quả đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đặc biệt là những hộ dân ở các tuyến đường mà đơn vị có chức năng không thu gom rác thải sinh hoạt được.

Tháng 01 năm 2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp ngành nông nghiệp, Hội liên hiệp phụ nữ huyện, UBND xã Vị Thủy, xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thuận Tây ra mắt các mô hình bảo vệ môi trường “Sản xuất phân hữu cơ nhà nông” tại ấp 5, xã Vị Thủy, mô hình với 33 hộ dân tham gia; mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” tại ấp 6, xã Vĩnh Trung, mô hình với 120 hộ dân tham gia; mô hình “Phân loại và xử lý rác thải tại nguồn” tại ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, mô hình với 20 hộ dân tham gia. Để trang bị dụng cụ thực hiện mô hình, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho mỗi hộ hai sọt rác để phân loại rác vô cơ, hữu cơ và một thùng ủ phân compost, tại buổi ra mắt các ngành đã hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hướng dẫn kỹ thuật ủ phân compost và cách sử dụng thùng ủ compost, cấp phát “Sổ tay tuyên truyền phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn và biến đổi khí hậu”, “Sổ tay quản lý chất thải chăn nuôi, chất thải nuôi trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng” do Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ.

Hình ảnh UBND xã Vị Thủy trao quyết định thành lập mô hình

 

Hình ảnh buổi ra mắt mô hình tại xã Vĩnh Trung