Chi tiết

 

Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 08:22:43 12-01-2022 - Lượt xem: 88

Ngày 11/01, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Dự hội nghị ở điểm cầu Hậu Giang có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 4 nhóm đơn vị, gồm: doanh nghiệp; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Cuộc điều tra này diễn ra từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021.

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2021, số lượng và lao động của các đơn vị điều tra đều tăng so với năm 2016, nhưng mức độ tăng về lao động thấp hơn so với các giai đoạn trước. Đến ngày 31/12/2020, cả nước có 683.590 doanh nghiệp, 15.284 hợp tác xã, gần 5,2 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, hơn 59 nghìn đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và gần 47 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Bình quân mỗi năm giai đoạn 2016 - 2020, số lượng đơn vị tăng 1,9%/năm. Số lượng lao động trong các đơn vị trên là gần 26 triệu người, tăng 3% so với năm 2016. Bình quân mỗi năm giai đoạn 2016 - 2020, số lượng lao động tăng 0,7%...

Kết quả điều tra cơ sở hành chính cho thấy, đến cuối năm 2020, cả nước có 32.304 cơ sở hành chính, giảm 7,25% so với năm 2016. Tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội là hơn 1,4 triệu người, tăng 46,3% so với năm 2016. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ internet tại các cơ quan hành chính đạt 93,5%. Bình quân lao động trên một cơ sở trong điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đạt 45 người/cơ sở.

Tại hội nghị, một số tỉnh, thành phố đã trình bày tham luận về công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Để hoàn thành mục tiêu của hai cuộc điều tra trong bối cảnh dịch Covid-19, hai Ban chỉ đạo Trung ương đã phối hợp với các tỉnh, thành, huy động hơn 67 nghìn thành viên, với hơn 52 nghìn điều tra viên thực hiện nhiệm vụ, thông qua trên 10 nghìn Ban chỉ đạo các cấp. Đến thời điểm này, công tác tổ chức thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính đã kết thúc theo đúng kế hoạch. Các dữ liệu điều tra được sẽ hoàn thiện và biên soạn thành kết quả chính thức để ban hành trong cả nước.

Dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ đã khen thưởng một số tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

An Nhiên

 


Đang online: 21
Hôm nay: 27954
Đã truy cập: 7461600