Chi tiết

 

Hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Ngày 13:33:31 25-05-2022 - Lượt xem: 81

Chiều ngày 24/5, Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Quốc Thật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo. Hội nghị được kết nối với 08 điểm cầu tại 08 huyện, thị xã, thành phố.

Theo nội dung báo cáo tại Hội nghị, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã nhận 2.149 Bản án và Quyết định của Tòa án nhân dân các cấp; tổng số việc thụ lý giải quyết là 7.919, trong đó 4.782 việc chuyển sang từ kỳ trước, số thụ lý mới là 3.137 việc (so với cùng kỳ thụ lý mới giảm 531 việc).

Quang cảnh Hội nghị

Kết quả thi hành án về việc đạt 48,47% , về tiền đạt 19,73% (tỷ lệ cao hơn 4,2% về việc và 3,1% về tiền so với cùng kỳ), trong đó: riêng tại Cục về việc đạt 42,86%, về tiền đạt 60,59% (cao hơn 19,99% so với Tổng cục giao cả năm); có 4/9 đơn vị vượt 2 chỉ tiêu so bình quân, 8/9 đơn vị vượt 1 chỉ tiêu về tiền so bình quân 6 tháng. Tổ chức đối thoại với 05 tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, sau khi đối thoại các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh đã thi hành xong 21 việc, tương ứng với số tiền gần 7,6 tỷ đồng; rà soát xong danh sách với các ngân hàng trường hợp cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan vay tín chấp gồm 74 trường hợp tương ứng với số tiền còn phải thi hành gần 9,3 tỷ đồng (trong đó 01 trường hợp vay 02 ngân hàng với số tiền gần 187 triệu đồng; 01 trường hợp vay 03 ngân hàng với số tiền trên 517 triệu đồng). Hỗ trợ và cho ý kiến chỉ đạo các huyện giải quyết án khó khăn, vướng mắc, phức tạp liên quan đến việc thi hành án, nhờ đó các Chi cục đạt được kết quả nhất định, nhất là về việc đạt 48,63% (cao hơn bình quân chung toàn tỉnh 0,16%). Thủ trưởng cơ quan tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định, số lượt tiếp công dân và số đơn thư khiếu nại giảm hơn so với cùng kỳ, đã giải quyết xong 100% đơn khiếu nại, tố cáo; không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác THADS của tỉnh trong 06 tháng qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả thi hành án về tiền, về việc còn thấp so với bình quân chung toàn quốc (bình quân chung toàn quốc: về việc 49,20%, về tiền 22,02%), trong đó kết quả thi hành án liên quan án tín dụng ngân hàng về việc thi hành xong đạt tỷ lệ 9,18% và 13,33% về tiền trên tổng số có điều kiện THA (4/9 đơn vị chưa đạt bình quân chung). Việc kiện toàn lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn thuộc Cục có cố gắng những vẫn còn chậm so với yêu cầu nhiệm vụ. Việc khắc phục hạn chế ở các Chi cục còn chậm, chưa triệt để; vi phạm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ vẫn còn xảy ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu Cơ quan THADS tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ngành và địa phương tại Hội nghị để làm cơ sở tham mưu, đề xuất giải pháp cho cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đánh giá một cách toàn diện, chính xác, khách quan các mặt công tác trong thời gian qua, để từ đó khẳng định và phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong chỉ đạo, điều hành, để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo đúng trọng tâm, trọng điểm; phải tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, cùng chung mục tiêu, lý tưởng và quyết tâm gây dựng lại hình ảnh của Ngành, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của Nhân dân đối với công tác THADS; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phải gương mẫu, sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát Chấp hành viên tổ chức thi hành án; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; quan tâm nâng chất, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành THADS đủ về số lượng, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đủ sức đáp ứng yêu cầu thực tế trong hoạt động Ngành.

Sầm Phúc


Đang online: 48
Hôm nay: 6874
Đã truy cập: 8402885