Chi tiết

 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 10-11-2021 - Lượt xem: 136

Ngày 09/11/2021, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật Việt Nam

Năm 2012, Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và quy định ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - ngày 09/11/1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm khẳng định, tôn vinh giá trị, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người; khơi dậy trong mọi cá nhân ý thức về trách nhiệm và quyền lợi của mình, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, những năm qua, tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều kinh nghiệm có thể nhân rộng, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương đã đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, như: Xây dựng các nhóm Zalo tuyên truyền pháp luật từ Tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền pháp luật qua tin nhắn điện thoại, qua trang Facebook; tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú... Điển hình là Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”.

Cuộc thi được tổ chức với hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp nhằm cung cấp kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, thiết thực với cuộc sống của người dân, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức trang nghiêm, thiết thực, tạo ra được phong trào thi đua trong từng ngành, từng cấp nhằm tiếp tục góp phần xây dựng và hoàn thiện các thể chế, chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục góp phần xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, nâng cao trách nhiệm triển khai kịp thời, đồng bộ và tổ chức thực thi pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết loại bỏ tham nhũng, các hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy Nhà nước; nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh.

Ông Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các thí sinh đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho thí sinh Nguyễn Thị Thùy Linh, thuộc đơn vị thành phố Vị Thanh đạt giải Nhất trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các thí sinh có nhiều câu trả lời chính xác trong thời gian nhanh nhất./.

Huyền Vũ


Đang online: 32
Hôm nay: 6137
Đã truy cập: 4677579