Chi tiết

 

TPVT: Tuyên truyền Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về phát triển Công nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị và Du lịch

Ngày 22:46:58 21-05-2022 - Lượt xem: 54

Ngày 20/5/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố Vị Thanh (TPVT) tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 04  ngày 26/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về phát triển Công nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị và Du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Ông Trần Quang Minh – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPVT chủ trì hội nghị, tham dự còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể thành phố và Chủ tịch, phó Chủ tịch hội đoàn thể phường xã, Trưởng công tác Mặt trận ấp, khu vực.