chi tiet tin - Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

 

Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày 20-01-2021

 

 

 

     UBND TỈNH HẬU GIANG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       LUNG NGỌC HOÀNG

           Số: 381/BC-KBT                                              Hậu Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020 

 

 

 

 

BÁO CÁO

   Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 và

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

 

Phần thứ nhất

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

           NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2020         

I. Kết quả thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Năm 2020, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nghiêm túc thực hiện tốt các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị; đồng thời, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị đề ra; mà trọng tâm là tập trung cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện các dự án xây dựng cơ bản; làm đê bao khép kín, nạo vét kênh, mương gắn với việc trồng, chăm sóc cây bản địa; đồng thời tiến hành thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý nhân sự theo đề án vị trí việc làm…, tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã, kết quả thực hiện như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao:

Chấp hành Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 19/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020. Năm 2020 đơn vị đã tập trung thực hiện có hiệu quả và hoàn thành 08 nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy, thường trực UBND, UBND tỉnh giao. Quản lý tốt công tác bảo vệ rừng, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện tốt việc ứng trực, thực hiện bơm tràn làm hạn chế khả năng cháy rừng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy xảy ra; thực hiện tốt việc trả kinh phí tiền lương, tiền thêm giờ cho viên chức và người lao động theo quy định; xây dựng kế hoạch thực hiện đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện xong các bước chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy (Nhà xưởng do Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng quản lý); Dự án quy hoạch đất sản xuất đổi đất để di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp đã thực hiện xong phần kiểm điếm hỗ trợ, bồi thường vật kiến trúc của 120 hộ trong khu bảo vệ nghiệm ngặt.

Chuyển đổi cây lâm nghiệp: Đơn vị đã cấp sổ và quản lý 71 hộ chuyển đổi trồng cây lâm nghiệp và đang thực hiện cấp sổ cho những hộ mới phát sinh theo quy định. Hoàn thành việc chặt bài thải cây ngoại lai tái sinh và rửa tre theo quy định.

Hoàn thành phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2020-2022 và phương án gác kèo ong tự nhiên và kèo ong truyền thống giai đoạn 2020-2022 (thực hiện được 01 năm), hoàn thành nhiệm vụ giao chuyển loại rừng đặc dụng sang rừng sản xuất.

Một số nhiệm vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu:

+ Đề án du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; Phương án sử dụng đất, Phương án quản lý rừng bền vững, Biên soạn quyển sách “Lịch sử hình thành và phát triển Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng”.

  Ngoài ra, đơn vị đã lập các thủ tục, hồ sơ trình các cơ quan chức năng xin chủ trương thực hiện các công trình khởi công năm 2020 và năm 2021; hoàn thành việc lắp đặt camera quan sát cháy rừng tại khoảnh 92.

Tình hình lấn chiếm đất rừng hiện nay đang được đơn vị quản lý chặt chẽ, thường xuyên kết hợp tốt với các đơn vị có liên quan xử lý ngay, thu hồi để trồng lại rừng. Gắn với công tác bảo vệ và phát triển rừng đơn vị còn lãnh, chỉ đạo trong công tác nghiên cứu khoa học thực hiện dự án vườn sưu tập (Khu Phức Hợp) nhằm bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật hiện hữu tại Khu Bảo tồn; chỉ đạo việc thực hiện tốt việc hỗ trợ kinh phí cho cộng đồng dân cư vùng đệm để bảo vệ tài nguyên rừng; thực hiện việc chăm sóc Tràm trồng, trồng Tràm trên đất lấn chiếm, chăm sóc cây bản địa, chăm sóc cây ăn trái, tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ động vật hoang dã.

 Lãnh, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực mình quản lý cũng như sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại đơn vị.

 2. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

2.1. Công tác bảo vệ và phát triển rừng

Công tác tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và động vật hoang dã là nhiệm vụ thường xuyên. Đặc biệt trong năm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được xem là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu (1), gắn với chủ động ứng phó tình hình xâm nhập mặn đạt hiệu quả. Kết quả, năm 2020 không xảy ra vụ cháy rừng mất trộm cây rừng nào.

 

----------------------------------------------------------

(1) Tổ chức mở đợt tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô 12 cuộc với 702 lượt người tham dự: Trong đó có 04 cuộc tuyên truyền bằng loa phát thanh có 8 lượt người tham gia, tuyên truyền trong họp tổ nhân dân tự quản và tổ PCCCR: 8 cuộc có 698 lượt người dự; tiến hành kiểm tra khoanh vùng trọng điểm. Tổ chức cấp, trang bị các phương tiện phục vụ chữa cháy đến tận các Trạm để tập trung ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức diễn tập các thao tác vận hành máy chữa cháy 2 đợt với 38 lượt người tham gia; kết hợp Chi cục Kiểm lâm tuần tra liên ngành đợt 1, tuần tra 18 cuộc có 71 lượt người tham. Thực hiện tuần tra là 1.305 cuộc, có 3.644 lượt người tham gia, phát hiện lập biên bản giáo dục 15 trường hợp vào rừng trái phép; Dọn cỏ kênh, mương bằng thủ công với tổng diện tích là 72,34 ha.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học và bảo tồn

Điều tra, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học, sự biến động của một số loài động, thực vật, loài ngoại lai ở một số tuyến đường tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, đang xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục của dự án vườn sưu tập thực vật (Khu Phức Hợp) nhằm bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, quản lý tốt phòng trưng bày (2), đo theo dõi mặt nước tại các khoảnh rừng, thu bảo mẫu các loài thủy sản(3), quan trắc một số loài động, thực vật hiện hữu tại Khu bảo tồn và giới thiệu quảng bá đôi nét về Lung Ngọc Hoàng để kêu gọi đầu tư du lịch sinh thái, thực hiện ký hợp đồng gác kèo ong…

Kết hợp Chi cục Kiểm Lâm Hậu Giang và người dân thả 220,3 kg động vật (trong đó Rắn: 105,4 kg, Trăn 105 kg, chim Giang Sen 01 con nặng 3kg, Cá 4 kg, 01 cá thể Mèo Cá nặng 2,9 kg).

2.3. Công tác tài chính

Lập chứng từ thu, chi, thanh quyết toán đúng theo quy định và theo dự toán của năm 2020; Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản tại Khu bảo tồn theo các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo Thông tư, Nghị định của Chính phủ, của Bộ tài chính và các Quyết định của UBND Tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện tốt việc kiểm tra và nhập chứng từ thu-chi vào phần mềm kế toán; lập các sổ kế toán và báo cáo tài chính năm; thực hiện công khai tài chính hàng quý, công khai tình hình mua sắm tài sản tại đơn vị và giải ngân kinh phí hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm năm 2020 đạt 100% theo dự toán (440.000.000 đồng).

2.4. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư

Trong năm 2020 đơn vị đã thực hiện 18 công trình (4) với tổng mức đầu tư là số vốn được phân bổ năm 2020 là 15,875 tỷ đồng; trong đó có 10 công trình thực hiện hoàn thành trong năm 2020(5), đơn vị đã giải ngân ước đạt 100% số vốn được phân bổ, còn 08 công trình còn lại sẽ hoàn thành và giải ngân trong năm 2021 (do mới phát sinh).

 (2) 90 mẫu thực vật, 81 mẫu động vật.

(3) Năm 2020: khảo sát được 185 loài thực vật có công dụng làm thuốc, 85 loài cá thuộc 59 chi, 31 họ, 12 bộ; khảo sát được 49 loài chịm thuộc 44 chi của 28 họ trong lớp chim và 05 loài ngoại lai có khả năng xâm hại tại Khu bảo tồn.

(4) công trình nạo vét kênh Ông Bổn; sửa chữa đê bao từ khoảnh 7 đến rừng Tràm 1984; sửa chữa đê bao từ khoảnh 7 đến khoảnh 4; nạo vét kênh khoảnh 38-44, 40-46, kênh khoảnh 46; sửa chữa đê bao từ khoảnh 4 đến khoảnh 37; sửa chữa đê bao từ khoảnh 37 đến khoảnh 38; sửa chữa đê bao kênh Bửu Long; sửa chữa đê bao kênh Lung Sen; sửa chữa đê bao tuyến 528; sửa chữa đê bao tuyến kênh Hậu Giang 3; sửa chữa đê bao tuyến kênh 5; sửa chữa đê bao từ khoảnh 2 đến khoảnh 3; sửa chữa đê bao từ khoảnh 37 đến khoảnh 8; sửa chữa đê bao từ khoảnh 37 đến khoảnh 38; công trình nâng cấp đường và cầu vào khu bảo tồn (đoạn từ khoảnh 15 đến trạm gờ lức); dự án đất đổi đất, hoàn thiện Khu tái đinh cư, cải tạo sửa chữa Khu Phức hợp.

(5) Các công trình hoàn thành (sửa chữa đê bao kênh Bửu Long; sửa chữa đê bao kênh Lung Sen; sửa chữa đê bao tuyến 528; sửa chữa đê bao tuyến kênh Hậu Giang 3; sửa chữa đê bao tuyến kênh 5; sửa chữa đê bao từ khoảnh 2 đến khoảnh 3; sửa chữa đê bao từ khoảnh 37 đến khoảnh 8; sửa chữa đê bao từ khoảnh 37 đến khoảnh 38; công trình nâng cấp đường và cầu vào khu bảo tồn (đoạn từ khoảnh 15 đến Trạm Gò Lức); cải tạo sửa chữa Khu Phức hợp).

Ngoài ra Khu bảo tồn cũng thường xuyên công khai tài chính hàng tháng, quý và quản lý tốt nguồn thu, chi tại đơn vị.

- Lập các báo cáo định kỳ gửi Sở tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thống kê theo quy định.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị

Lập thủ tục nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, thăng hạng cho cán bộ, viên chức; thực hiện đề án vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu phát triển và đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý của đơn vị; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch; thực hiện tốt công tác cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng theo quy định (6).

Triển khai, quán triệt thực hiện kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước đến tận cán bộ, viên chức. Đặc biệt là việc thực hiện tinh thần Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí tại đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong phạm vi cơ quan và các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; thực hiện tốt việc kê khai tài sản và đánh giá cán bộ, viên chức năm 2020 đúng theo quy định; bảo đảm chế độ báo cáo, thỉnh thị đúng quy định; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức.

Giữ vững được tình hình an ninh, trật tự trong khu vực; các tổ tự quản thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tham gia quản lý tốt về an ninh trật tự trên địa bàn.

2.6. Công tác đoàn thể và các hoạt động xã hội

- Công đoàn: Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, viên chức; tham gia cùng với chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức đúng theo quy định.

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm; thực hiện nhiều phong trào hành động thiết thực tại đơn vị và tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc vận động góp quỹ do Công đoàn cấp trên pháp động.

------------------------------------

(6) Lập thủ tục nâng lương thường xuyên cho 05 cán bộ, viên chức; nâng % vượt khung cho 20 cán bộ, viên chức; lập hồ sơ nâng lương trước hạn cho 03 cán bộ, viên chức; tham mưu thăng hạng 03 cán bộ, viên chức từ ngạch cán sự sang ngạch chuyên viên, điều động và bổ nhiệm 04 cán bộ, viên chức; có 07 cán bộ, viên chức học trung cấp đất đai, 02 cao cấp chính trị, 02 trung cấp chính trị, đưa đi bồi dưỡng về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 01 cán bộ, viên chức; chuyên viên chính 02 cán bộ, viên chức; cử 03 cán bộ, viên chức bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; tham gia tập huấn về phần mềm quản lý công đoàn viên, tài chính Công đoàn, UBKT, Ban Thanh tra nhân dân; 03 cán bộ, viên chức tập huấn về phần mềm văn bản mới; ký 02 hợp đồng lao động trực đêm tại đơn vị, 01 hợp đồng lái xe..

Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, viên chức; tăng cường phát triển các nguồn thu gắn với vận động hùn vốn xoay vòng tương trợ lẫn nhau, từng bước nâng cao đời sống cán bộ, viên chức trong đơn vị; kịp thời thăm cán bộ, viên chức khi đau ốm; đặc biệt quan tâm chăm lo cho cán bộ, viên chức nữ(7).

 - Đoàn thanh niên: Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, tham gia  quản lý bảo vệ rừng, trực phòng cháy chữa cháy rừng, tham gia tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản, động vật hoang dã; tham gia dọn cỏ kênh, mương; quản lý tốt về an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuyên truyền các ngày lễ trọng đại của đất nước, treo băng gol tuyên truyền ngày thương binh liệt sĩ, ngày sinh của Bác, ngày Quốc tế lao động, ngày Quốc khánh 2/9, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; triển khai các văn bản của Đoàn cấp trên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, triển khai kết luận của Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ XI; triển khai đề án của Trung ương đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên giai đoạn 2018-2020; ngoài ra Chi đoàn thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; tham gia hoạt động “Xuân yêu thương” cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, “Vì nông thôn giàu đẹp”; tổ chức thăm và tặng quà cho 10 gia đình chính sách; tham gia thấp hương tại Khu di tích Chương Thiện. Tham gia vá lộ, tham gia giao lưu với các Chi đoàn bạn, tổ chức Tết trung thu và tặng 150 phần quà và 50 cái lồng đèn; tham gia hiến máu nhân đạo; ngoài ra chi đoàn còn vận động đoàn viên hùn vốn xoay vòng trong chi đoàn để tương trợ đoàn viên làm kinh tế, thăm hỏi ốm đau; chăm sóc cây kiểng, vệ sinh cỏ lộ; tham gia vệ sinh xung quanh Khu hành chính.

II. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị

1. Về thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức

Năm 2020, toàn thể cán bộ, viên chức luôn hoàn thành tốt công tác chuyên môn được phân công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; luôn đoàn kết nhất trí trong thực hiện công tác chuyên môn, thể hiện tính tương trợ giúp đỡ nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ; công đoàn và đoàn thanh niên cùng toàn thể cán bộ, viên chức có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, tiêu cực có ý thức giữ gìn và bảo quản tài sản công, sẵn sàng tranh thủ làm việc ngoài giờ khi có công tác cần thiết để hoàn thành công việc đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

(7)Nhân dịp Tết Canh Tý 2020 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán, hỗ trợ tiền trực tết, tặng 11 phần quà cho công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm và tặng quà cho 05 gia đình chính sách, tổ chức thăm và tặng quà cho 07 công đoàn viên ốm đau, thai sản, tổ chức thăm và tặng quà các tổ Công đoàn viên ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng, tặng 45 phần quà cho cán bộ, viên chức và người lao động nhân ngày Tết Trung thu. Ngoài ta Công đoàn cơ sở còn tổ chức họp mặt con em của cán bộ, viên chức có thành tích học tập xuất sắc, giỏi, tiến tiến, bé chăm, bé ngoan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; vận động mạnh thường quân tổ chức Tết Trung thu và tặng 150 phần bánh trung thu và 100 phần tập, bút cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nghèo tại địa bàn; tổ chức họp mặt và tặng quà cho công đoàn viên nữ nhân ngày lễ 8/3 và ngày 20/10.

Cán bộ, viên chức có ý thức tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, qua việc làm thực tế kết hợp với các chương trình đào tạo đã giúp cán bộ, viên chức tiếp cận tiến bộ khoa học ứng dụng vào thực tiễn, ngày càng nâng cao về hiệu quả và chất lượng công việc.

2. Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền xem đây là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, cấp ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với thủ trưởng đơn vị và các đoàn thể thực hiện một cách thường xuyên.

Cấp ủy cùng Ban Giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và thực hiện kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cụ thể hóa thành Quy chế của đơn vị để thực hiện có hiệu quả (8).

Tổ chức lấy ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung trước khi ban hành các văn bản, quy định của đơn vị; tất cả các hoạt động của đơn vị đều được công khai, minh bạch, dân chủ; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền và các Đoàn thể; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đơn vị.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các đơn vị trực thuộc và trong bộ máy lãnh đạo cùng cấp. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đã tạo ra sự cởi mở, củng cố lòng tin, của cán bộ, viên chức, từ đó tạo thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Làm chuyển biến về ý thức và phong cách làm việc của Đảng, chính quyền, đoàn thể, tôn trọng lẫn nhau và có trách nhiệm cao hơn. Có tác động tích cực tới việc xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các Đoàn thể.

Thông qua thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan thời gian qua hầu hết cán bộ, viên chức đều thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, có ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kế hoạch hoạt động của đơn vị, thực hiện đúng các nội quy, quy định, quy tắc của đơn vị đề ra. Cán bộ, đảng viên luôn thể hiện tính gương mẫu trong việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ một cách tự giác, luôn hoàn thành nhiệm vụ, có quan điểm vững vàng, tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

-------------------------------------------

(8) Các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện như: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. Đặc biệt là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Triển khai các chuyên đề báo cáo viên trong năm (Số cuộc triển khai 05 cuộc, có 157 lượt người tham dự).

Mỗi cán bộ, viên chức đều thể hiện, phát huy quyền làm chủ, trình bày chính kiến của mình đối với lãnh đạo, được quyền bảo lưu ý kiến của mình và chấp hành tuyệt đối sự phân công của tổ chức.

III. Kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020

1. Về ưu điểm

Nhìn chung, năm 2020 Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tích cực thực hiện hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, UBND tỉnh giao tại đơn vị, trên tinh thần chấp hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 19/5/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020 và tinh thần chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 10/12/2015 của Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. Cấp ủy cùng lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tốt trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị; tập trung quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, viên chức; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, viên chức; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ; tập trung nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm việc theo quy chế, nội quy cơ quan; không đùn đẩy trách nhiệm, thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp và đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống cán bộ, viên chức.

Ban Giám đốc đã thực hiện việc lãnh đạo, quản lý, điều hành có hiệu quả, tạo được lòng tin cho cán bộ, viên chức trong đơn vị, ổn định về tư tưởng, an tâm công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác. Trình độ, năng lực cán bộ ngày càng được nâng lên, từng bước chuẩn hóa, quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

Các Đoàn thể thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao và Điều lệ quy định. Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều phong trào hành động thiết thực, giáo dục đoàn viên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

2. Về hạn chế, khuyết điểm:

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như:  thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, việc bố trí lực lượng ứng trực 24/24 theo công văn của Ban chỉ đạo PCCCR thì Khu bảo tồn gặp khó khăn trong việc chi trả tiền trực thêm giờ (không quá 300 giờ/năm theo quy định), mà để đảm bảo cho việc ứng trực đạt theo yêu cầu thực tế tại đơn vị, thì năm nay việc ứng trực đã vượt 300 giờ/năm, đơn vị chậm thanh toán được.

Một số công trình thực hiện còn chậm so với yêu cầu (dự án quy hoạch khu đất sản xuất, đổi đất để di dời dân từ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất); hệ thống giao thông hiện nay chưa đáp ứng được việc phục vụ cho du lịch sinh thái.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục có hiệu quả những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; Khu Bảo tồn thiên nhiên lung Ngọc Hoàng tiếp tục xây dựng phương hướng nhiệm vụ đơn vị năm 2021 như sau:

I. Về thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị

Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 10/12/2015 về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. Phát huy vai trò hoạt động của các bộ phận chuyên môn, đảm bảo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cụ thể là:

1. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý bảo vệ và phát triển bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; tăng cường kêu gọi đầu tư để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại đơn vị; tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thực hiện Phương án sử dụng đất, Phương án quản lý rừng bền vững và biên soạn quyển sách “lịch sử hình thành và phát triển Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; tranh thủ các nguồn vốn để hoàn thiện các công trình năm 2021 phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hoạt động của đơn vị. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và xúc tiến xây dựng các công trình, dự án đạt hiệu quả, chất lượng theo quy định; thực hiện có hiệu quả các đề tài khoa học có lợi ích thiết thực cho công tác quản lý và bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước và các nguồn gen quý hiếm hiện hửu.

2. Đẩy mạnh công tác tuần tra bảo vệ, kết hợp với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ tài nguyên rừng; hạn chế khả năng xảy ra cháy rừng và không để tình trạng mất trộm cây rừng xảy ra. Đặc biệt là tăng cường trồng, chăm sóc cây bản địa, cây ăn trái, cây tre.

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu của đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt để hoạt động có hiệu quả; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đúng theo quy định của Nhà nước.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tốt rừng đặc dụng theo chức năng đã được quy định; thực hiện cấp sổ quản lý các hộ chuyển đổi trồng cây lâm nghiệp, quản lý chặt chẽ tình hình lấn chiếm đất rừng.

5. Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để hoàn chỉnh Khu tái đinh cư; dự án quy hoạch khu đất sản xuất đổi đất, di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất, tranh thủ các nguồn vốn để hoàn thiện hệ thống kênh, mương, đê bao phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hoạt động của đơn vị.

6. Lập các thủ tục trình UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan để tiến hành thi công các công trình khởi công mới (nếu có).

7. Công khai, minh bạch về tài chính; sử dụng tài chính đúng mục đích, chống lãng phí trong thu, chi ngân sách và nguồn thu cơ sở.

II. Thực hiện những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị

Trong quá trình thực hiện cấp ủy và lãnh đạo đơn vị phải luôn gắn kết chặt chẽ trong mối quan hệ làm việc, cùng nhau bàn bạc và chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, điều hành hoạt động của đơn vị, trên tinh thần tôn trọng và phát huy dân chủ; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy hiệu quả, hiệu lực, tính sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành; tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán bộ, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, trung thực, gắn bó với công việc; nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, bổ sung và điều chỉnh các nội quy, quy chế, quy định có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, viên chức quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc thực hiện quy chế dân chủ, nghiêm túc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về thực hiện Quy chế dân chủ; đặc biệt là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong dân chủ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, viên chức; thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tài chính, các chế độ chính sách, công tác cán bộ; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, viên chức; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, viên chức để có biện pháp giải quyết hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích của Nhà nước, tập thể và cá nhân. Tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức hiểu rõ các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện.

Tạo điều kiện cho các thành viên trong đơn vị phát huy quyền làm chủ, trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”“Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” đến toàn thể cán bộ,viên chức. Chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức, của các tổ chức Đoàn thể trong quản lý, điều hành hoạt động tại đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức; tích cực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luật uống rượu bia, luật giao thông đường bộ...,  tập trung nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch của Ban Giám đốc.

Phát huy vai trò và tạo điều kiện cho các Đoàn thể hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quan tâm xây dựng các đoàn thể vững mạnh; coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công đoàn viên chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ chung của đơn vị đã được bàn bạc thảo luận thống nhất trước Hội nghị cán bộ, viên chức. Các đơn vị, đoàn thể trực thuộc cụ thể hoá thành kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị để tổ chức thực hiện; kịp thời triển khai và phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị; sơ, tổng kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong quá trình thực hiện cấp ủy cùng lãnh đạo đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ, tiếp thu, vận dụng, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Kịp thời uốn nắn, tháo gỡ khó khăn, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 của đơn vị./.

 

Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC

- Hội nghị CBVC;

- Lưu VP, CĐ.

 

                                                                                                                Lư Xuân Hội

 

 

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 125
Đã truy cập: 96605
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.