xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị

Ngày 05-01-2022

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, cho đối tượng là cán bộ công đoàn chuyên trách; Uỷ viên BCH, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh và Chủ tịch CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng, phó các Ban Chuyên đề và cán bộ công đoàn chuyên trách cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí còn lại dự trực tuyến tại cơ quan, đơn vị.

 

Đ/c Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chương trình số 63-CTr/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 05-KH/ĐĐ ngày 03/12/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Chương trình số 63-CTr/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; Chương trình số 15/CTr-LĐLĐ ngày 30/8/2021 của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh. Đồng thời, Hội nghị triển khai Hướng dẫn số 81/HD-LĐLĐ ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về học tập Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Qua Hội nghị, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các văn bản có liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị đến các cấp công đoàn trực thuộc, nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Chương trình số 63-CTr/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn, định hướng giúp công đoàn các cấp vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TW./.

Ban Tuyên giáo - Nữ công


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 2
Hôm nay: 153
Đã truy cập: 333389
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.