xem chi tiet tin - Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang

 

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài và giao tiếp trong hệ thống công đoàn

Ngày 13-06-2022

          Dự lớp tập huấn có Thường trực, Trưởng phó các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ phụ trách viết tin, bài CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.