Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

Ngày 08:26:28 04-08-2022 - Lượt xem: 50

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

Thứ Hai, ngày 01/8/2022

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 02/8/2022

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, đ/c Diễm - Phó Giám đốc triển khai chuẩn bị triển lãm sách tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (các đ/c Được, Thịnh, Hôn, Sơn, Giang, Nguyên cùng đi).

Thứ Tư, ngày 03/8/2022

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc triển khai triển lãm sách tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (các đ/c Được, Thịnh, Hôn, Sơn, Nguyên, Hoài, Duyên, Vi, Hiền cùng đi).

Buổi chiều:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 04/8/2022

Buổi sáng:

 - Đ/c Dương - Giám đốc nghỉ phép.

- 07 giờ 30, đ/c Hận - Phó Giám đốc dự Khai mạc và xem thi đấu Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2022. Điểm tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang.

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự Hội nghị triển khai, học tập quán triệt Chuyên đề năm 2022 - 2023. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 05/8/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

Thứ Bảy, ngày 06/8/2022

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 07/8/2022

          - Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 3
Hôm nay: 155
Đã truy cập: 1276877