Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

Ngày 08:08:40 09-06-2022 - Lượt xem: 6

 

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

Thứ Hai, ngày 06/6/2022

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 07/6/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

- Đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 08/6/2022

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, Ban Giám đốc họp Chi bộ tháng 6 (Mời tất cả đảng viên Chi bộ cùng dự). Điểm tại Thư viện tỉnh.

Buổi chiều:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 09/6/2022

Buổi sáng:

- 9 giờ, Đ/c Dương - Giám đốc dự họp bàn về kinh phí tổ chức giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang năm 2022. Điểm tại phòng họp số 2 Sở VHTTDL.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, đ/c Diễm họp bộ phận Nghiệp vụ - Phong trào (mời các đ/c Nghiệp vụ - Phong trào cùng dự). Điểm tại phòng làm việc đ/c Diễm - Phó Giám đốc.

Buổi chiều:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 10/6/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Hận - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 8 giờ Đ/c Diễm - Phó Giám đốchọp Sơ kết công tác Hội và phong trào chăm lo cho nạn nhân CĐDC 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nạn Nhân CĐDC/Dioxin tỉnh lần thứ 4 nhiệm kỳ 2022 - 2027. Điểm tại phòng họp trụ sở các Hội đặc thù tỉnh (số 02, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thứ Bảy, ngày 11/6/2022

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 12/6/2022

          - Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 2
Hôm nay: 2447
Đã truy cập: 966986