Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022

Ngày 16:10:49 04-05-2022 - Lượt xem: 12

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)

Thứ Hai, ngày 02/5/2022

- Ban Giám đốc nghỉ bù Lễ 30/4, 01/5 (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 03/5/2022

- Ban Giám đốc nghỉ bù Lễ 30/4, 01/5 (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 04/5/2022

Buổi sáng:

- 07 giờ, Ban Giám đốc dự chào cơ đầu tháng (Mời tất cả viên chức, người lao động cùng dự). Điểm tại Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Buổi chiều:

- 15 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điểm tại Hội trường Sở VHTTDL.

- 16 giờ, đ/c Dương - Giám đốc dự họp góp ý thang điểm thi đua Khối Văn hóa - Xã hội. Điểm tại Hội trường Sở VHTTDL.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 05/5/2022

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, Ban Giám đốc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (Mời tất cả đảng viên chi bộ và viên chức Võ Thị Diệu cùng dự). Điểm tại Thư viện tỉnh.

- 14 giờ 30, Ban Giám đốc họp Chi bộ tháng 5/2022 (Mời tất cả đảng viên Chi bộ cùng dự). Điểm tại Thư viện tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 06/5/2022

Buổi sáng:

- 08 giờ, Ban Giám đốc họp thông qua Dự thảo Kế hoạch thanh lọc tài liệu năm 2022 (Mời các đ/c Nguyên, Thịnh, Hiền, Giang, Duyên, Diệu cùng dự). Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc (Đ/c Hiền chuẩn bị nội dung).  

Buổi chiều:

- 13 giờ 30, đ/c Dương - Giám đốc dự họp đánh giá nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính quyền tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đ/c Vi - Bí thư Chi đoàn Sở VHTTDL cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Thứ Bảy, ngày 07/5/2022

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 08/5/2022

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.


Đang online: 4
Hôm nay: 2111
Đã truy cập: 966650