Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Thư viện tỉnh từ ngày 25/4/2022 đến ngày 03/5/2022

Ngày 15:00:17 25-04-2022 - Lượt xem: 34

THÔNG BÁO

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH

(Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 03/5/2022)

Thứ Hai, ngày 25/4/2022

Buổi sáng:

- Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Buổi chiều:

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép.

Thứ Ba, ngày 26/4/2022

Buổi sáng:

- 7 giờ 30, Ban Giám đốc họp trao đổi công việc. Điểm tại phòng Giám đốc.

Buổi chiều:

- 14 giờ 30, Ban Giám đốc họp cơ quan về việc lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 (Mời tất cả cán bộ, viên chức cùng dự). Điểm tại Thư viện tỉnh.

Thứ Tư, ngày 27/4/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- Thứ Năm, ngày 28/4/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đ/c Hận - Phó Giám đốc nghỉ phép (đến hết ngày 29/4/2022).

Thứ Sáu, ngày 29/4/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc, đ/c Diễm - Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ Bảy, ngày 30/4/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc trực Lễ.

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Chủ nhật, ngày 01/5/2022

- Đ/c Dương - Giám đốc trực Lễ.

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.

Thứ Hai, ngày 02/5/2022

- Ban Giám đốc nghỉ bù Lễ 30/4- 1/5 (cả ngày).

- Phân công đ/c Trí trực cơ quan.

Thứ Ba, ngày 03/5/2022

- Ban Giám đốc nghỉ bù Lễ 30/4- 1/5 (cả ngày).

- Phân công đ/c Phước trực cơ quan.


Đang online: 3
Hôm nay: 2600
Đã truy cập: 967139