Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc số 82 (Điều chỉnh lần 1) của BGĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022

Ngày 10:39:58 15-08-2022 - Lượt xem: 24

LỊCH LÀM VIỆC

Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

                                                          từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022 (Điều chỉnh lần 1)

                                   

1. Thứ hai, ngày 15/8/2022

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Sở làm việc với Cấp ủy các Chi bộ. Điểm tại Phòng họp số 02 Sở TNMT.

- 08 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn làm việc tại Trung tâm.

- 08 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc với Đoàn Thanh tra thông qua Biên bản dự thảo theo Quyết định số 350/QĐ-KBHG ngày 13/6/2022 của Kho Bạc nhà nước Hậu Giang (Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 02 Trung tâm.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn dự họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Châu Thành (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và tham dự). Địa điểm: Hội trường II, UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy làm việc tại Trung tâm.

- 15 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy họp Ban Chấp hành công đoàn. Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn cùng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Châu Thành thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 trường hợp thuộc Dự án Trụ sở làm việc kết hợp Nhà văn hóa đa năng Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và tham dự). Địa điểm: thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành.

2. Thứ ba, ngày 16/8/2022

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy họp Báo cáo kết quả thực hiện DA khu TĐC phục vụ KCN Tân Phú Thạnh, Khu TĐC dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Khu TĐC phục vụ đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn và các dự án khai thác quỹ đất (Phòng BT&GPMB, QL&PTQĐ phối hợp chuẩn bị nội dung và tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 02 Sở TNMT.

- 07 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm.

- 09 giờ 30 phút: Ban Gián đốc làm việc với Phòng QL&PTQĐ nge báo cáo tiến độ thực hiện các dự án GPMB tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất năm 2022, kế hoạch thực hiện GPMB tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất năm 2023. Địa điểm: Phòng họp số 01 Trung tâm.

- 14 giờ 00 phút: Giám đốc họp UBND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp số 04 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút: Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy họp Sở TN&MT trao đổi thống nhất phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp thời kỳ 2021-2030 đến các huyện, thị xã, thành phố. Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở TNMT. 

3. Thứ tư, ngày 17/8/2022

- 08 giờ 00 phút: Ban Giám đốc nghe rà soát thủ tục chỉ định thầu theo Công văn số 5520/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và rà soát nhu cầu mua sắm tài sản của Trung tâm (các Phòng nghiên cứu chuẩn bị nội dung  chuẩn bị và tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 01 của Trung tâm.

- 13 giờ 30 phút: Ban Giám đốc làm việc tại Trung tâm

- 15 giờ 00 phút: Giám đốc họp Sở TN&MT về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A, giai đoạn 3 (Phòng KT&TTĐĐ chuẩn bị nội dung và tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 01 Sở TNMT.

- 14 giờ 00 phút: Phó Giám đốc Trần Văn Huấn họp UBND thị xã Long Mỹ về tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Chi nhánh Công ty cổ phần may Bình Minh tại Hậu Giang - Xí nghiệp may Minh Long (Phòng BT&GPMB chuẩn bị nội dung và tham dự). Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND thị xã Long Mỹ.

4. Thứ năm, ngày 18/8/2022 

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa họp trao đổi thống nhất về cơ chế, chính sách dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Đường tỉnh 926B. Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Sóc Trăng.

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm (Cả ngày).

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

5. Thứ sáu, ngày 19/8/2022

- 08 giờ 00 phút: Giám đốc dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa với Công ty TNHH Điện lực Sông Hậu 2. Địa điểm: Phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30 phút: Giám đốc, Phó Giám đốc Trần Văn Huấn, Phó Giám đốc Ngô Thị Linh Thy, Phó Giám đốc Đặng Văn Nhàn làm việc tại Trung tâm (Cả ngày).

- 13 giờ 30 phút: Giám đốc làm việc tại Trung tâm

Ghi chú: Lịch làm việc hàng tuần thay giấy mời./.


Đang online: 4
Hôm nay: 6755
Đã truy cập: 1276474