Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh từ ngày 01/7/2022

Ngày 09:01:04 15-06-2022 - Lượt xem: 39

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 về việc quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Các mức lương tối thiểu theo vùng.

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 áp dụng với các đối tượng:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm:

Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Mức lương tối thiểu bao gồm mức lương tối thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu giờ như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Phân vùng đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cụ thể như sau: Vùng III (gồm: Thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A), Vùng IV (gồm: Thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy).

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022./.

Trịnh Hồng Khởi

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. FILE_20220614_052602_nghi-dinh-38-2022.pdf_20220616090412.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 2602
Đã truy cập: 967141