Xem chi tiết tin - Cổng Thông Tin Điện Tử Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Tỉnh Hậu Giang

 

Quy chế hoạt động Báo cáo viên, Tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh

Ngày 22:09:24 15-04-2022 - Lượt xem: 84

Ngày 04/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Quy chế hoạt động Báo cáo viên, Tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh.

Quy chế gồm 17 Điều, trong đó Điều 13 Quy định tiêu chuẩn của Tuyên truyền viên cơ sở là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện tuyên truyền miệng, cụ thể:

(1) Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Có lập trường quan điểm đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn.

- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao; gương mẫu về đạo đức và lối sống, có mối quan hệ gần gũi, sâu sát, gắn bó với Nhân dân.

- Gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(2) Về năng lực, trình độ

- Có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên đối với tuyên truyền viên ở các chi bộ, đảng bộ thuộc loại hình cơ quan Đảng, hành chính Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp. Đối với tuyên truyền viên ở các chi bộ ấp, khu vực, tổ dân phố cần nắm vững những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên đối với tuyên truyền viên ở các chi bộ, đảng bộ thuộc loại hình cơ quan Đảng, hành chính Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp. Đối với tuyên truyền viên ở các chi bộ ấp, khu vực, tổ dân phố có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên; hiểu biết chung về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học.

- Có hiểu biết thực tiễn, có năng lực tiếp nhận và xử lý thông tin.

- Có khả năng giao tiếp, đối thoại với người nghe, với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đoàn Diễm Thì


Đang online: 6
Hôm nay: 2444
Đã truy cập: 966983